Waar kan ik terecht met klachten over mijn verzekering?

‘Ik heb een klacht ingediend bij mijn verzekeraar over mijn verzekering, maar ben niet tevreden over de afhandeling. Kan ik nu nog ergens heen met mijn klacht?’

Een klacht over de verzekering dient altijd eerst bij de verzekeraar kenbaar te worden gemaakt. Mocht de klacht niet naar wens van de verzekerde worden afgehandeld, dan bestaat er nog een mogelijkheid om het probleem aanhangig te maken. Dat kan namelijk bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ofwel het Kifid.

Wie ontevreden is over de wijze waarop de klacht is afgehandeld of het niet eens is met de zienswijze van de verzekeraar, heeft de mogelijkheid om een brief te sturen naar Kifid.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is een onafhankelijke organisatie en biedt een Financiële Ombudsman en Geschillencommissie, die een oordeel kunnen vellen over een geschil tussen een consument en de verzekeraar. Het Kifid heeft zich daarbij gespecialiseerd in de bemiddeling en beslissingen over geschillen op het gebied van verzekeringen. Alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars zijn eveneens aangesloten bij het klachteninstituut.

De Financiële Ombudsman zal de klacht in behandeling nemen en als de uitkomst niet bevredigend is voor de verzekerde, dan kan er naar de Geschillencommissie worden gestapt. Onder bepaalde voorwaarden is daarna nog beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep.

Er geldt een belangrijke regel die door het Kifid wordt gehanteerd en dat is dat een klacht altijd eerst door de verzekerde bij de verzekeraar zelf moet zijn neergelegd. Pas na afhandeling van de klacht, kan het Kifid worden ingeschakeld. Daar geldt bovendien een termijn voor van drie maanden nadat de verzekeraar zich heeft uitgesproken over de klacht.

Vraag beantwoord in mei 2014. Laatst gewijzigd op 20 januari 2015.