Kettingbotsing! Wie is er schuldig?

Bij een kettingbotsing is er sprake van een aanrijding waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De schuldvraag is bij dergelijke ongevallen lastig te bepalen. Wie is wat te verwijten?

Bij een autoschade is de schuldvraag van groot belang. De schuldige moet namelijk de schade van de gedupeerde betalen. In verkeerssituaties is duidelijk vastgelegd wanneer wie schuld heeft. Bij een kettingbotsing is het lastiger vast te stellen. Een automobilist wordt bijvoorbeeld van achteren aangereden. Vervolgens schuift de auto door op de voorligger. Wie moet in dat geval de schadelasten dragen?

De meeste verzekeraars hebben onderling afspraken gemaakt om dit soort schades vereenvoudigd af te wikkelen. Onder de noemer “vereenvoudigde schaderegeling” zijn er afspraken vastgelegd om te voorkomen dat er een onderlinge discussie plaats gaat vinden onder de verzekeraars. Dit levert voor de verzekeraars tijdswinst op. Bij een kettingbotsing wordt alleen een vergoeding verstrekt aan het voertuig waar de verzekerde achterop is gereden. De schade wordt dus afgewikkeld als een eenvoudige kop-staart botsing.

Wie draait er op voor de schade?
Stel, je stopt op tijd en je raakt de auto van de voorligger niet. Vervolgens rijdt er een auto achterop jouw auto. Door de botsing schuift jouw auto alsnog door op de voorligger. In dat geval tref je geen blaam. Toch wordt de schade afgewikkeld als een kop-staart botsing conform de gemaakte afspraken. Deze schade zal geen gevolgen hebben op het aantal schadevrije jaren. Je gaat dus niet meer premie betalen doordat er een claim door jouw autoverzekeraar is uitgekeerd.

Wordt jouw eigen schade vergoed?
De automobilist die achterop jouw voertuig botst gaat jouw schade betalen. De verzekeraar van de tegenpartij kun je aansprakelijk stellen voor de schade. Indien je WA/Casco verzekerd bent, zal jouw eigen verzekeraar de schade in eerste instantie vergoeden. Vervolgens zal deze verzekeraar de schade verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.

Vraag over autoverzekering met betrekking tot schade beantwoord in december 2013. Laatst gewijzigd op 1 april 2014.