Wat doe ik als ik niet weet wie mijn auto heeft aangereden?

Mijn auto stond geparkeerd en toen ik weg wilde gaan zag ik een deuk. Die zat er eerder nog niet... en geen briefje onder de ruitenwisser! Wat nu?

Als je niet weet wie de schade heeft veroorzaakt kun je de dader er ook niet op aanspreken. En dus geen geld krijgen van zijn verzekeraar. Je zult de schade dus op eigen kosten moeten laten repareren.

Toch is het soms nog mogelijk een vergoeding van de schade te krijgen. Daarvoor bestaat het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit is een vangnet voor schades in het verkeer waarbij de benadeelde niet bij een verzekeraar kan aankloppen. Als de dader onbekend is dus. Maar ook als de dader geen autoverzekering en geen geld heeft.

Je kunt de schade bij het Waarborgfonds verhalen als deze is veroorzaakt door een motorvoertuig. Er zijn nog meer voorwaarden, die zijn te vinden op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer. Heel belangrijk is dat je de schade direct meldt bij het Waarborgfonds. Dit moet binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan, anders zul je zeker geen vergoeding krijgen.

Vraag over autoverzekering met betrekking tot schade beantwoord in juli 2013. Laatst gewijzigd op 17 april 2015.