Verschil tussen een WA-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering?

Ik heb twee verzekeringen waar aansprakelijkheid gedekt wordt, is dat niet dubbel? En wat zijn de verschillen tussen een WA-autoverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
De verschillen tussen beide verzekeringen waar aansprakelijkheid gedekt is.

De verschillen tussen beide verzekeringen waar aansprakelijkheid gedekt is.

Waarschijnlijk doel je op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en de WA-dekking in jouw autoverzekering. Dat zijn inderdaad twee verschillende verzekeringen.

WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Dat is één van de twee hoofdvormen van aansprakelijkheid die we juridisch kennen. Wettelijke aansprakelijkheid heeft dan weer twee vormen:

  • Schuldaansprakelijkheid: hier ben je aansprakelijk voor een 'onrechtmatige daad'. Iets wat jij hebt gedaan - of gelaten - waardoor schade is ontstaan. De schade is hier jouw schuld.
  • Risicoaansprakelijkheid: ook al heb je zelf niets gedaan, toch kun je aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor iets wat je kinderen hebben gedaan, of schade die door jouw huisdier is aangericht.

Op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is jouw wettelijke aansprakelijkheid gedekt. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht. Behoorlijk verwarrend dus, dat er ook een andere verzekering is die WA-verzekering heet.

Als we het hebben over de WA-autoverzekering, bedoelen we meestal de wél wettelijk verplichte WA-dekking voor autobezitters. Voor de schade die onder deze polis gedekt is, biedt de AVP juist géén dekking. Anders zou je dubbel verzekerd zijn.

Vraag over aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in mei 2013. Laatst gewijzigd op 31 juli 2017.