Wordt schade aan inboedel door eigen schuld vergoed?

Ik heb zelf schade aangericht aan mijn inboedel, wordt dit gedekt door mijn inboedelverzekering? Dit is afhankelijk van de dekking van je inboedelverzekering.

Schade aan je inboedel kan op verschillende manieren ontstaan. Natuurlijk kan het gebeuren dat je per ongeluk zelf schade veroorzaakt aan je inboedel. Of schade die je zelf hebt aangericht aan je inboedel wordt gedekt, hangt af van de dekking die je hebt gekozen voor je inboedelverzekering. Bij een allrisk inboedelverzekering is schade die je zelf hebt veroorzaakt standaard meeverzekerd. Schade die is aangericht door je huisdieren is meestal wel uitgesloten.

Schade welke je opzettelijk hebt aangericht aan je inboedel, of door roekeloosheid of gevolgschade door achterstallig onderhoud, wordt nooit vergoed door de verzekeraar. Om dit uit te sluiten zijn verzekeraars wel verplicht dit te vermelden in de polisvoorwaarden. Binnen de inboedelverzekering zijn er verschillende dekkingen: uitgebreid, extra uitgebreid en allrisk. Bij de allrisk inboedelverzekering is schade door eigen schuld standaard meeverzekerd. Het kan natuurlijk ook voor komen dat je schade veroorzaakt aan de inboedel van een ander. In dat geval ben je verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering.

Tip: op zoek naar een goede inboedelverzekering? Bekijk de verschillende inboedelverzekeringen.

Vraag over inboedelverzekering met betrekking tot schade beantwoord in oktober 2014. Laatst gewijzigd op 23 juni 2015.