Hoe wordt de herbouwwaarde vastgesteld voor de opstalverzekering?

Bij het verzekeren van een huis moet er een herbouwwaarde worden vastgesteld. Dit bedrag is de verzekerde som en bepaalt mede de hoogte van de premie. Vaak wordt gedacht dat de aankoopprijs gelijk kan worden gesteld aan de herbouwwaarde. Dit is niet het geval, immers de grondprijs valt hier buiten.

Wat kost het om een huis volledig te herbouwen?
Deze vraag staat centraal bij het bepalen van het verzekerd bedrag voor de opstalverzekering. Een huis voor een te laag bedrag verzekeren zorgt voor onderverzekering. Vaak wordt gedacht dat een te laag verzekerd bedrag alleen invloed heeft bij een zeer grote schade, maar dat is niet het geval. Ook bij een kleine schade wordt er gekeken of het huis voor het juiste bedrag verzekerd is. Als het huis voor een te laag bedrag verzekerd is, wordt er naar verhouding uitgekeerd.

Hoe wordt het verzekerd bedrag bepaald?
Het vaststellen van de herbouwwaarde is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het huis. Het huis kan getaxeerd worden, maar door de hoogte van de kosten wordt daar meestal niet voor gekozen. De huiseigenaar kan de herbouwwaarde inschatten, maar daar kleven risico’s aan. De meeste verzekeraars bieden de mogelijkheid om het verzekerd bedrag te bepalen aan de hand van een herbouwwaardemeter. Indien het op deze manier gebeurt, zal de verzekeraar zich bij schade niet beroepen op onderverzekering. Voorwaarde is wel dat de herbouwwaardemeter goed is ingevuld en bij eventuele uitbreiding van de woning opnieuw wordt ingevuld.

Hoe werkt een herbouwwaardemeter?
Aan de hand van een aantal vragen over het huis wordt er een schatting gemaakt van de herbouwwaarde. De hoogte van het bedrag wordt onder andere bepaald door de oppervlakte en inhoud van het huis, het type en het bouwjaar van het huis. Door de meters te vermenigvuldigen met een vastgesteld bedrag komt er een verzekerd bedrag uit de berekening. Dit bedrag kan voor de komende tien jaar aangehouden worden als verzekerd bedrag. Gedurende deze periode wordt het verzekerd bedrag eventueel nog verhoogd of verlaagd aan de hand van een indexcijfer.

Verzekering zonder herbouwwaarde
De herbouwwaarde bepalen en het controleren van de hoogte van het verzekerd bedrag is arbeidsintensief en zonder juiste tekeningen foutgevoelig. Enkele verzekeraars zijn al overgestapt naar een verzekering zonder een verzekerd bedrag. Aan de hand van de postcode van het te verzekeren huis wordt al een inschatting gemaakt van het risico middels het zogenoemde geo-data systeem. Indien het gaat om een reguliere woning kan het huis verzekerd worden zonder verzekerd bedrag. Hierdoor is het ook niet meer mogelijk om onderverzekerd te zijn.

Ook een verzekering op basis van 'premier risque' behoort tot de mogelijkheden, hierbij is er een maximaal verzekerd bedrag vastgesteld bijvoorbeeld tot € 400.000. Daarnaast kan er toch gekozen worden voor een herbouwwaarde of deskundige taxatie, veelal gebruikelijk bij hogere verzekerde bedragen van boven de € 500.000 die niet meer volgens de herbouwwaardemeter bepaald kunnen worden.

Vraag over opstalverzekering met betrekking tot herbouwwaarde beantwoord in januari 2014.