CAK

Wanneer je langer dan 6 maanden geen zorgpremie hebt betaald, meldt jouw zorgverzekeraar je aan voor de wanbetalersregeling bij het CAK. Maar het CAK doet nog meer.

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid bepaalde regelingen uitvoert. Eigenlijk zorgt het CAK ervoor dat bepaalde wetten en regels worden vertaald naar een begrijpelijke dienstverlening. Zo probeert het CAK helderheid te scheppen voor ieder zijn persoonlijke situatie.

Naast het ‘vertalen van wetten en regels’ voeren zij ook een aantal wettelijke taken uit:

  • Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage van de Wet langdurige zorg (WIz), maar ook het betalen aan zorgaanbieders op grond van de WIz;
  • Het vaststellen, maar ook innen van, de eigen bijdrage van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten;
  • Regelen van diverse Schengenverklaringen zodat medicijnen legaal meegenomen mogen worden naar het buitenland;
  • Diverse regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen zoals de regeling wanbetalers en onverzekerden.

Begrip over de zorgverzekering omschreven in juli 2017. Laatst gewijzigd op 27 juli 2017.