Eigen bijdrage

Bij sommige zorgkosten moet je een eigen bijdrage leveren. Je moet dan een deel van de kosten zelf betalen. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basis zorgverzekering, welke je zelf moet betalen.

Soms worden zorgkosten niet helemaal vergoed en moet je een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt ook wel de ‘eigen bijdrage’ genoemd. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat je zelf moet betalen. Hoe hoog de kosten van deze eigen bijdrage zijn, is door de overheid vastgesteld. Verzekeraars hanteren een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld: bepaalde hulpmiddelen, bepaalde geneesmiddelen, kraamzorg en gebitsprotheses.

Voorbeeld: Piet heeft een gebitsprothese van € 1.000,- nodig. De eigen bijdrage bedraagt 25 procent, oftewel € 250,-. Dit bedrag moet hij zelf betalen en er blijft dan nog een bedrag van € 750,- over. Hij heeft geen vrijwillig eigen risico en het verplicht eigen risico bedraagt € 360,-. Ook dit zal hij zelf moeten betalen. Piet krijgt een vergoeding van € 390,- (1000 – (250 + 360)).

Begrip over de zorgverzekering omschreven in oktober 2014. Laatst gewijzigd op 6 oktober 2014.