Gemoedsbezwaarden

Een aantal personen hebben bezwaren tegen verzekeringen op grond van hun geloof of levensbeschouwing. Er kan dan vrijstelling gevraagd worden voor de verplichte zorgverzekering.

Personen die bezwaren hebben tegen verzekeringen worden “gemoedsbezwaarden” genoemd. Zij kunnen opheffing van de premieplicht aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanwege hun bezwaren. In plaats van premie voor de zorgverzekering betalen ze dan een bijdragevervangende belasting voor kosten van medische zorg.

Vervolgens vragen “gemoedsbezwaarden” een ontheffing aan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en krijgen automatisch een ontheffing voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarna ontvangen zij vervolgens de verklaring ‘Ontheffing wegens gemoedsbezwaren’. Aanvragen van alleen een ontheffing van de Zvw-premie is niet mogelijk.

Meer informatie hierover is te lezen op de website van Zorginstituut Nederland.

Begrip over de zorgverzekering omschreven in september 2014. Laatst gewijzigd op 11 september 2014.