Verzekeringsplicht

Wanneer je in Nederland woont of werkt ben je verplicht over een basis zorgverzekering te beschikken.

De basis zorgverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, de apotheek of het ziekenhuis. In Nederland is het verplicht in ieder geval een basisverzekering af te sluiten. Het hebben van een aanvullende zorgverzekering, die zorgkosten dekt die niet in het basispakket zitten, is uiteraard niet verplicht.

Uitzonderingen verzekeringsplicht
Er zijn een aantal groepen die niet verplicht zijn een basis zorgverzekering af te sluiten, zoals militairen in actieve dienst, gemoedsbezwaarden en buitenlandse studenten onder de 30 jaar die enkel in Nederland verblijven om te studeren.

Buitenland
Werk je in Nederland en woon je in het buitenland? Dan ben je ook verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten. Andersom gezien, wanneer je in Nederland woont en werkt in het buitenland, vervalt je Nederlandse zorgverzekering doorgaans.

Indien je een tijdje in het buitenland gaat wonen of werken, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor je zorgverzekering. Het ligt er dan aan in welk land je bent en hoe lang.

Ga je studeren in het buitenland en ben je onder de 30 jaar. Dan blijft je zorgverzekering geldig. Echter, wanneer je er naast gaat werken of een betaalde stage hebt, dan zijn er andere regels van toepassing.

Kinderen onder de 18 jaar
Voor kinderen onder de 18 jaar hoef je geen premie te betalen. Wel moeten zij verzekerd zijn. Binnen vier maanden na de geboorte kun je je kind inschrijven bij een zorgverzekeraar.

Meer informatie over de verzekeringsplicht is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Begrip over de zorgverzekering omschreven in september 2014. Laatst gewijzigd op 5 september 2014.