‘Aanbod zorgverzekeringen moet op de schop’

Als het aan de Consumentenbond en VARA Kassa ligt, gaat het aanbod van zorgverzekeringen op de schop. Consumenten hebben nu nog te veel keuze bij het kiezen van een zorgverzekering. Onderzoek door Kassa en de Consumentenbond laat zien dat consumenten keuze hebben uit ruim 1400 verschillende zorgpolissen.
Consumentenbond pleit voor beperken aanbod zorgverzekeringen

Consumentenbond pleit voor beperken aanbod zorgverzekeringen

Er moet een einde komen aan de ‘polisjungle’ waar consumenten zich ieder jaar aan moeten wagen bij het kiezen van een zorgverzekering. Het aanbod moet dan ook flink op de schop. Er is namelijk veel te veel keuze, waardoor consumenten door de bomen het bos niet meer zien. De Consumentenbond en VARA Kassa hebben onderzoek gedaan naar het aantal keuzemogelijkheden bij de zorgpolis. Komend jaar kunnen consumenten kiezen uit 1400 combinaties voor hun zorgverzekering. Vorig jaar lag dit aantal nog op ongeveer 1300 combinaties. Het is er dan ook voor de consument niet makkelijker op geworden. Bovendien zouden veel combinaties op elkaar lijken of zelfs nagenoeg gelijk zijn.

Keuzebeperking

De Consumentenbond heeft naar aanleiding van het onderzoek verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid opgeroepen om het aanbod zorgverzekeringen te beperken. In het onderzoek is uitgegaan van de combinaties met het laagste (verplichte) eigen risico. Wanneer het vrijwillig eigen risico wordt verhoogd wordt het aanbod zelfs nog groter. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kwam uit op maar liefst 5940 keuzeopties. Dit grote aanbod maakt het er niet makkelijker op voor consumenten.

Schijnkeuze

In het aanbod van 2015 en 2016 was volgens het onderzoek sprake van schijnkeuze. Verschillende zorgverzekeringen worden aangeboden onder een andere naam, via een ander netwerk en voor een andere premie verkocht. Voor de consument lijken het twee verschillende producten, maar is de dekking hetzelfde. Daarnaast zouden veel zorgpolissen volgens de Consumentenbond identiek zijn. De voorwaarden van de natura basispolissen bij de verschillende labels van hetzelfde concern zijn nagenoeg gelijk. De veelheid aan polissen zou het zicht op het aanbod wegnemen. De Consumentenbond pleit er dan ook voor dat er flink geschrapt wordt in het polisaanbod.

Alleen polissen die daadwerkelijk inhoudelijk van elkaar zijn te onderscheiden moeten overblijven. Daarnaast moeten deze verschillen veel transparanter worden. Minister Schipppers heeft eerder al zorgverzekeraars opgeroepen de keuzemogelijkheden te beperken. Ook de NZa wil dat verzekeraars investeren in de vergelijkbaarheid en inzichtelijkheid van hun aanbod. Echter lijkt het aanbod aan zorgverzekeringen ieder jaar verder te groeien. Toch zouden de vier grote verzekeringsconcerns Achmea, VGZ, CZ en Menzis hier naar eigen zeggen gehoor aan geven, zo blijkt op de website van VARA Kassa.

Polisjungle

De Consumentenbond roept mensen op hun stem te laten horen en een einde te maken aan de polisjungle. Er zou dan ook flink geschrapt kunnen worden in het aantal polissen zonder afbreuk te doen aan de diversiteit. Consumenten die het eens zijn met de bond kunnen de polisjungle actie ondersteunen of op de actiepagina zelf hun mening geven over het polisaanbod. Op het moment van schrijven hebben 1335 mensen de oproep van de Consumentenbond gesteund.

Gepubliceerd op 1 december 2015 om 11:34 uur in de categorie zorgverzekering.