Dag van ontvangst opzegging autoverzekering is bepalend

Een autoverzekering wordt pas beëindigd op het moment dat de opzegging door de verzekeraar is ontvangen. Dat is ook van toepassing als de verzekerde een eerdere einddatum bij de opzegging heeft vermeld.
Polis autoverzekering eindigt op moment dat verzekeraar opzegging heeft ontvangen

Polis autoverzekering eindigt op moment dat verzekeraar opzegging heeft ontvangen

Er is een bindende uitspraak gekomen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening die betrekking heeft op de datum van opzegging van de autoverzekering. In de onderhavige kwestie heeft een verzekerde op 14 februari de polis opgezegd met dezelfde dag als einddatum. De opzegging werd pas op 7 maart door de verzekeraar ontvangen en op die datum beëindigd.

Claim autoverzekering

In de periode van de opzegging van verzekerde op 14 februari en de einddatum van 7 maart werd er schade veroorzaakt door de verzekerde. De schade als gevolg van een ongeval werd door de verzekerde vervolgens via de autoverzekering geclaimd bij de verzekeraar. De claim is door de verzekeraar op 7 maart ontvangen en de schade werd in eerste instantie uitgekeerd.

De opzegging van de autoverzekering werd een paar weken later in het systeem verwerkt. De verzekeraar stelt zich dan op het standpunt dat de schade niet meer wordt vergoed en dat de betaalde schade teruggevorderd gaat worden.

Uitspraak Geschillencommissie

De kwestie is aanhangig gemaakt bij de Geschillencommissie met als centraal punt de dag waarop de autoverzekering beëindigd is, namelijk op de dag van verzending van 14 februari of op de dag van ontvangst op 7 maart. De Geschillencommissie is tot de conclusie gekomen dat 7 maart de datum is waarop de autoverzekering is beëindigd. Er is voor deze datum gekozen doordat uit de voorwaarden bleek dat een opzegging van de polis niet met terugwerkende kracht mogelijk is.

De datum van ontvangst is in dit geval dan ook doorslaggevend geweest om de datum van het einde van de polis van de autoverzekering te bepalen. De automobilist was dan ook in de tussenliggende periode gewoon verzekerd en de verzekeraar dient dan ook de schade te betalen die door de verzekerde werd veroorzaakt.

Opzeggen van de autoverzekering

Wie van plan is om de autoverzekering op te zeggen, wordt aangeraden om de polisvoorwaarden na te gaan. In de polis staan namelijk de voorwaarden voor opzegging van de autoverzekering vermeld. Indien het eerste verzekeringsjaar voorbij is, kan de autoverzekering in principe op ieder moment opgezegd worden, waarbij de einddatum dan afhankelijk is van het moment van opzegging. Zo kan bijvoorbeeld op elke gewenste dag van de maand de polis worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. De opzegtermijn kan in dit geval per verzekeraar verschillen van bijvoorbeeld een maand of twee maanden.

Er gelden in specifieke situaties weer andere voorwaarden voor opzegging van de autoverzekering. Indien de auto bijvoorbeeld verkocht wordt, dan kan de autoverzekering per direct worden stopgezet als de auto van eigenaar is gewisseld. Indien er sprake is van een wijziging van een verhoging van de premie of van een wijziging in de voorwaarden, dan heeft de verzekerde gedurende het eerste verzekeringsjaar ook het recht om de polis te beëindigen. Er is echter wel een termijn gesteld, waarbinnen de polis in dat geval opgezegd kan worden.

Gepubliceerd op 21 januari 2015 om 12:58 uur in de categorie autoverzekering.