Independer: Vergelijkende uitspraken Betch.nl onjuist

De lancering van Betch.nl is niet geruisloos gegaan, het afzetten tegen Independer maakt veel reacties los op internet. Ook Independer reageert, via hun blog en een brief richting Betch zelf.
De brief van Ruud Martens, Independer, aan Betch BV te Amsterdam.

De brief van Ruud Martens, Independer, aan Betch BV te Amsterdam.

Op 19 november werd Betch gelanceerd met een openlijke aanval op Independer maar de lancering ging ook gepaard met de claim dat via Betch.nl alle vergelijkers en verzekeraars te vergelijken zouden zijn. Nu komt Independer met een uitgebreide en publieke reactie en begint het geheel meer op een "Betch-fight" te lijken dan een vergelijkende reclame campagne.

In de brief van Independer aan Betch, gepubliceerd op het weblog van Independer, wordt ingegaan op de claim van Betch:

"Door uw dienst (Betch.nl [red.]) op deze manier onder de aandacht te brengen, bedient u zich van vergelijkende reclame waarin u zich kleinerend uitlaat over de diensten en activiteiten van Independer en u de goede naam en reputatie van Independer aantast."

Ook het gebruik van Indy, het computer beeldmerk van Independer, valt niet in goede aarde. Zo zou Indy in de reclames "belachelijk" gemaakt worden.

Independer daagt Betch uit om vergelijkende uitspraken te bewijzen

Doordat Betch voor zowel bezoekers als Independer, niet telefonisch te bereiken is, sommeert Independer per brief aan het adres van Betch:

  • Gebruik van Indy te staken
  • Kleinerende berichtgeving richting Independer te staken
  • Bewijs te leveren voor onafhankelijkheid Betch alsmede superieuriteit ten opzichtte van Independer
  • Een rectificatie in dezelfde media als waar dergelijke vergelijkende claims zijn geplaatst

Of, en hoe, Betch aan het verzoek van Independer zal voldoen is nog de vraag.

Werkwijze en verdienmodel Independer versus Betch

Hoewel Independer en Betch in dezelfde markt en op zelfde wijze lijken te opereren, zijn er toch wezenlijke verschillen. Zo werkt Betch grotendeels op affiliate basis: ze krijgen een vergoeding (per nieuwe verzekerde of verzekering) van een geselecteerd aantal verzekeraars via affiliate bedrijven als bijvoorbeeld Zanox of Daisycon. Deze vergoeding is uiteenlopend, maar voor een autoverzekering van Centraal Beheer Achmea kan >100 euro worden verdiend, een zorgverzekering van FBTO levert 80 euro op.

Independer heeft een eigen AFM-vergunning en wordt betaald op basis van een eenmalige of vaste vergoeding bij afsluiten van nieuwe verzekering of bij doorklik naar een verzekeraar, Independer zet juist op haar beurt weer affiliates (website eigenaren) in om nieuwe klanten te werven.

Gepubliceerd op 22 november 2013 om 14:33 uur. Geactualiseerd op 24 december 2015 om 15:22 uur.