Korting op premie autoverzekering met Ohra pilot

De pilot van Ohra 'Pay How You Drive' stelt deelnemers in de gelegenheid om hun rijgedrag te laten registreren. Op basis van de proef kunnen de bestuurders die deelnemen eventueel in aanmerking komen voor een korting op de premie van de autoverzekering.
Korting op premie autoverzekering bij goed rijgedrag

Korting op premie autoverzekering bij goed rijgedrag

Met het starten van de pilot wordt onder meer aan jonge bestuurders de gelegenheid geboden om een deel van de premie van de autoverzekering terug te krijgen. Jonge automobilisten vormen een risicogroep en betalen daardoor per maand doorgaans een hogere premie dan ouderen. De pilot Pay How You Drive speelt daar nu op in en bij het vertonen van goed rijgedrag kunnen jongeren een lagere premie autoverzekering tegemoet zien.

Rijgedrag in app

De proef duurt drie maanden en loopt vanaf maart tot en met mei 2015. In die periode wordt in de auto van de verzekerde een kastje geplaatst of van een usb-stick gebruik gemaakt. De deelnemers kunnen in deze drie maanden ervaren hoe het is om zich meer bewust te zijn van het rijgedrag. Er wordt bij goed rijgedrag namelijk een beloning in het vooruitzicht gesteld.

Nadat er in de auto is gereden, kan de bestuurder het rijgedrag in een app bekijken. Er wordt een gedetailleerde score gegeven. Zo wordt duidelijk wat er bijvoorbeeld nog meer gedaan kan worden om het rijgedrag te verbeteren of om de score te behouden. De deelnemers kunnen ook feedback geven over de proef. Aan de hand van de feedback kan de verzekeraar verbeteringen aanbrengen.

Er worden verschillende gegevens opgeslagen tijdens het rijden in de auto. Zo wordt er onder meer geregistreerd hoe de bochten worden genomen, maar worden er bijvoorbeeld ook gegevens over het rem-gedrag opgeslagen.

Aanmelding voor pilot

De bestaande autoverzekering van de deelnemers blijft overigens gelijk. Aan het einde van de pilot wordt gekeken wat het rijgedrag is geweest. Op basis daarvan kan er dan een maximale korting van 35 procent worden verstrekt op de premie van de autoverzekering. Aanmelding voor de pilot Pay How You Drive is mogelijk tot 1 maart. Daarna gaat de proef gelijk van start.

Overigens is Ohra niet de eerste verzekeraar in Nederland die testen uitvoert om onder meer aan de hand van het rijgedrag de hoogte van de premie van de autoverzekering te bepalen. In het afgelopen jaar is Fairverzekering ook gestart met een test om data van bestuurders te verzamelen en te analyseren om het risico op schade te kunnen bepalen.

In de toekomst zullen er naar verwachting meerdere verzekeraars zijn die bestuurders op basis van hun rijgedrag belonen door de premie autoverzekering daarop aan te passen. Bij de proeven die uitgevoerd worden, gaan de verzekeraars ervan uit dat de bewustwording van het rijgedrag al een aanzet geeft tot het nemen van minder risico’s in het verkeer. Bovendien geldt een beloning als een stimulerend middel om rekening te houden met het eigen rijgedrag in het verkeer. Door meer bewust te rijden, zal er dan uiteindelijk sprake zijn van minder schadegevallen in het verkeer.

Gepubliceerd op 23 februari 2015 om 11:22 uur in de categorie autoverzekering.