Minder claims inboedelverzekering door digitale training voor senioren

Senioren zijn doorgaans vaker slachtoffer van brand, inbraak, babbeltrucs en woningovervallen. Het aantal claims op inboedelverzekeringen kan afnemen als ouderen een speciale digitale training Veilig Wonen volgen.
Digitale training Veilig Wonen verkleint de risico’s in huis

Digitale training Veilig Wonen verkleint de risico’s in huis

Er is een digitale training Veilig Wonen ontwikkeld die speciaal voor ouderen is bestemd om een veiliger woonsituatie te creëren. Daarmee wordt niet alleen de veiligheid vergroot voor senioren, maar geldt ook dat het aantal claims op de inboedelverzekering kan afnemen.

Digitale training Veilig wonen

De training is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars, Unie KBO en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Senioren kunnen de digitale training volgen, waarbij er op een leuke en interactieve wijze geleerd wordt om meer veiligheid in huis te creëren. De training is onder meer gericht op het voorkomen van brand, inbraak en woningovervallen en op het voorkomen om slachtoffer te worden van babbeltrucs. Overigens kan iedereen de digitale training Veilig Wonen volgen. De training is voor iedereen namelijk gratis toegankelijk.

Risico’s ouderen

Ouderen lopen in huis meer risico op het ontstaan van brand, maar ook op het gebied van inbraken en woningovervallen. Er worden door senioren doorgaans verhoudingsgewijs ook meer claims ingediend via de inboedelverzekering. Uit onderzoek van de Brandweeracademie en Brandwonden Stichting is bovendien gebleken dat het aantal overlijdensgevallen als gevolg door brand bij ouderen boven 65 jaar 2,7 keer zo hoog ligt als bij personen die de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt. Door de samenwerking tussen verschillende partijen, waar de digitale training Veilig Wonen door is ontstaan, wordt getracht om de risico’s die ouderen in huis lopen te verlagen.

Brand en inbraak

Door brand vallen er niet alleen veel slachtoffers, maar kan er ook grote schade worden aangericht. Bij inbraken vallen er doorgaans minder slachtoffers, maar kan de financiële schade ook aardig oplopen. Er zijn een aantal preventieve maatregelen die door iedereen genomen kunnen worden om de veiligheid in huis te vergroten. De digitale training Veilig Wonen kan daar uiteraard een grote bijdrage aanleveren.

Om erop tijd bij te zijn als er brand uitbreekt, is het bijvoorbeeld aan te raden om op iedere verdieping in huis rookmelders te installeren. Ook is het handig om vooraf te bedenken wat een eventuele vluchtroute kan zijn als er in huis brand uitbreekt. Het nadenken over een mogelijke vluchtroute draagt bij aan het vergroten van de persoonlijke veiligheid op het moment dat er echt sprake is van brand.

Het voorkomen van inbraak kan gerealiseerd worden door het huis beter te beveiligen. Er kunnen bijvoorbeeld betere sloten op deuren worden geplaatst en andere inbraakwerende maatregelen worden genomen. Consumenten die hun huis goed beveiligen en bijvoorbeeld over het keurmerk Veilig Wonen beschikken, kunnen voor een korting op de premie van de inboedelverzekering in aanmerking komen. Uiteraard zijn er ook algemene tips om inbraak te voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld altijd aangeraden om ramen en deuren goed af te sluiten bij het verlaten van de woning. Zelfs aan een raam op een klein kiertje blijft staan, kunnen inbrekers al gelegenheid zien om het huis binnen te komen.

Lees ook:

Gepubliceerd op 9 juni 2015 om 10:29 uur in de categorie inboedelverzekering.