Opstalverzekering krijgt beperkte dekking bij leegstaande woning

De dekking van de opstalverzekering kan worden beperkt indien er sprake is van een lange periode van leegstand van het huis. De geschillencommissie van het Kifid heeft daarover onlangs een bindende uitspraak gedaan.
Beperking opstalverzekering bij leegstand woning

Beperking opstalverzekering bij leegstand woning

De geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid heeft een uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor consumenten die eigenaar zijn van een leegstaande woning. De uitspraak heeft betrekking op de beperking van de opstalverzekering in het geval dat een huis een leegstand kent van langer dan twee maanden.

Brand, storm, ontploffing en blikseminslag

De dekking van de opstalverzekering zal zich bij een lange periode van leegstand van de woning beperken tot vergoeding van schade die ontstaat door brand, storm, ontploffing of blikseminslag. Alle andere oorzaken van het ontstaan van schade vallen dan buiten de dekking van de opstalverzekering.

De geschillencommissie kreeg een zaak voorgelegd van een echtpaar dat in het jaar 2010 is verhuisd naar een verzorgingshuis, waarbij de vorige woning bleef aangehouden. Dat werd gemeld aan de tussenpersoon, maar is niet aan de verzekeraar gemeld.

Na een schadegeval als gevolg van een breuk in de stadsverwarming met een totale schadepost van 8.500 euro kreeg de verzekerde geen schadevergoeding uitgekeerd door de verzekeraar. De verzekeraar had namelijk besloten om de dekking van de opstalverzekering met terugwerkende kracht te beperken in verband met de leegstand van de woning.

De geschillencommissie heeft de verzekeraar gelijk gegeven, omdat het is toegestaan de dekking van de opstalverzekering te beperken bij leegstand van het huis. Het maakt daarbij niet uit of de tussenpersoon de leegstand wel of niet heeft doorgegeven.

Gepubliceerd op 22 januari 2014 om 9:19 uur in de categorie opstalverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:14 uur.