Premie autoverzekering binnen 5 jaar gehalveerd

In de toekomst komen er zelfrijdende auto’s op de wegen, maar nu al zijn er ontwikkelingen op het gebied van semi-zelfrijdende auto’s. Deze ontwikkeling zorgt er volgens experts voor dat de premie autoverzekering binnen 5 jaar gehalveerd wordt.
Premie autoverzekering daalt met de helft binnen 5 jaar door semi-zelfrijdende auto’s

Premie autoverzekering daalt met de helft binnen 5 jaar door semi-zelfrijdende auto’s

Het is de verwachting dat zelfrijdende auto’s de verkeersveiligheid vergroten, waarbij in de toekomst er veranderingen optreden ten aanzien van de premie autoverzekering. Bestuurders zijn er niet meer in een zelfrijdende wagen en de aansprakelijkheid kan in dat geval bij de fabrikant komen liggen. Op dit moment worden moderne auto’s echter ook al uitgerust met technische snufjes die de veiligheid in het verkeer moeten vergroten. Met het doorzetten van deze ontwikkeling is het dan volgens experts ook mogelijk dat over 5 jaar de premies van de autoverzekeringen al gehalveerd kunnen worden. De experts werden geïnterviewd door The Telegraph.

Semi-zelfrijdende auto

De semi-zelfrijdende auto is al in opkomst en er wordt verwacht dat in het jaar 2020 er sprake is van een grote opmars. Een semi-zelfrijdende auto heeft de mogelijkheid om met andere wagens te communiceren en beschikt voor de besturing van de auto op de snelweg over een autopiloot.

In Engeland wordt er door verzekeraars nu al een korting op de premie van de autoverzekering aangeboden voor moderne auto’s. Deze moderne wagens zijn bevorderend voor de veiligheid in het verkeer doordat er technische snufjes zijn toegepast. Daarbij kan er gedacht worden aan adaptive cruise control, waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat de auto geheel automatisch snelheid zal verminderen als de voorgaande auto afremt. De verzekeraars in Engeland bieden verzekerden die in dergelijke auto’s met een noodsysteem rijden al een korting aan tot 10 procent op de premie van de autoverzekering.

Tegenwoordig zijn een groot aantal moderne auto’s al uitgerust om op autonome wijze in te parkeren. Bij het inparkeren door de bestuurder zelf komen kleine schades veelvuldig voor. Bijvoorbeeld doordat er een paaltje wordt geraakt, waardoor er een deuk ontstaat of doordat er door onzorgvuldig inparkeren een andere geparkeerde auto wordt geraakt. De kortingen op premies van autoverzekeringen kunnen hoger worden naarmate wagens meer zelfrijdend worden.

Zelfrijdende auto’s

Als de ontwikkelingen zich doorzetten en er in de toekomst zelfrijdende wagens op de wegen verschijnen, dan kan het maar zo zijn dat er helemaal geen premie autoverzekering meer door de eigenaar betaald hoeft te worden. Er is dan zoals gezegd geen bestuurder meer die verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele schade. De fabrikant is voor de hardware en software in de wagens verantwoordelijk en als gevolg daarvan ook verantwoordelijk indien de zelfrijdende auto schade veroorzaakt.

Overigens gaan technologische veranderingen ook op andere gebieden erg snel, zodat eveneens op andere verzekeringsgebieden ontwikkelingen gaande zijn. In dat opzicht is het verzamelen van big data door verzekeraars een belangrijk instrument. Aan de hand van data kunnen er causale verbanden worden vastgesteld, waaruit conclusies kunnen worden getrokken. Op traditioneel verzekeringsgebied zal in de toekomst dan ook een en ander veranderen. De nadruk zal dan eerder worden gelegd op preventie, bijvoorbeeld ten aanzien van de gezondheid van verzekerden met betrekking tot de zorgverzekering.

Lees ook:

Gepubliceerd op 26 mei 2015 om 10:28 uur in de categorie autoverzekering.