Strenge aanpak tegen fraude met verzekeringen door valse claims

Op jaarbasis wordt er voor bijna een miljard euro fraude gepleegd met verzekeringen door valse claims in te dienen. Zonder fraude zou een verzekerde ongeveer 150 euro per jaar minder kwijt zijn aan premies.
Actief beleid verzekeraars tegen fraude en valse claims op verzekeringen

Actief beleid verzekeraars tegen fraude en valse claims op verzekeringen

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit heeft vorig jaar berekend dat er in totaal voor ongeveer 900 miljoen euro fraude wordt gepleegd met verzekeringen door het indienen van valse claims. De reisverzekering, fietsverzekering, bromfietsverzekering en autoverzekering zijn populaire verzekeringen om fraude mee te plegen.

Het is geen nieuws dat iedere verzekeraar in Nederland een fraudebeleid hanteert om valse claims zoveel mogelijk tegen te gaan. Verzekerden worden via de websites van verzekeraars tegenwoordig echter ook actief geïnformeerd over wat als fraude en valse claims wordt beschouwd.

Voorbeelden van fraude
Verzekeraars beschouwen een ingediende claim als fraude indien een verzekerde probeert om met opzet de verzekeraar te misleiden en te benadelen. Er kunnen talloze voorbeelden van mogelijke fraude worden aangedragen. Bijvoorbeeld als een inbraak in scene wordt gezet om een valse claim in te dienen om een vergoeding vanuit de inboedelverzekering te krijgen.

Ook het veranderen van bedragen op een rekening wordt als een frauduleuze handeling beschouwd net als in de situatie dat een declaratie meerdere keren bij de verzekeraar wordt ingediend.

Het in scene zetten van een ongeluk met een auto is ook een voorbeeld van fraude die regelmatig voorkomt. Op jaarbasis komen valse claims als gevolg van auto-ongelukken meer dan tweeduizend keer voor. Kleine vergrijpen ten aanzien van valse claims op autoverzekeringen komen zelfs nog vaker voor per jaar.

Er zijn nog veel meer voorbeelden van fraude te noemen, zoals het bewust achterhouden van medische informatie bij het afsluiten van een levensverzekering of als er meer schade wordt teruggevraagd dan de werkelijke schade bedraagt.

Er zijn ook trends te zien op het gebied van fraude. Op het moment dat er bijvoorbeeld een nieuwe smartphone op de markt komt, dan zien verzekeraars het aantal claims op het voorgaande model van de smartphone toenemen. Dat is vorig jaar onder meer door de ANWB geconstateerd.

Actie tegen fraude
De verzekeraars hanteren een actief beleid tegen fraude en de gevolgen kunnen voor de verzekerde groot zijn als er ontdekt wordt dat er fraude is gepleegd en een valse claim is ingediend. Bij het vermoeden van fraude kan de verzekeraar verschillende middelen inzetten om achter de waarheid te komen. Daarbij worden wel de regels gevolgd en wordt bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor toegepast.

Als door een verzekeraar wordt vastgesteld dat er daadwerkelijk fraude is gepleegd, dan kunnen er diverse maatregelen worden genomen. Zo kan de geclaimde schade bijvoorbeeld niet vergoed worden en kan een al betaalde schadevergoeding weer teruggevorderd worden. Ook kunnen extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de verzekerde en heeft de verzekeraar het recht om de verzekering op te zeggen.

De fraude kan vervolgens door de verzekeraar bij stichting Centraal Informatie Systeem gemeld worden. Alle verzekeraars in Nederland hebben toegang tot de gegevens in dit systeem. De verzekeraar kan verder aangifte doen van de fraude bij de politie, zodat er een strafrechtelijk onderzoek kan volgen.

Gepubliceerd op 4 april 2014 om 11:08 uur.