Toenemende schadefrequentie zorgt voor aanpassing eigen risico inboedelverzekering

De dalende trend van het aantal inboedelverzekeringen zonder eigen risico wordt voortgezet. Bij 68 procent van de inboedelverzekeringen kan gekozen worden voor een eigen risico van 0 euro. Vorig jaar was dit nog mogelijk bij 79 procent van de verzekeringen. Dat blijkt uit het Special Item over Woonverzekeringen van MoneyView.
Verzekeraars passen vaker eigen risico inboedelverzekering aan

Verzekeraars passen vaker eigen risico inboedelverzekering aan

Het is voor verzekerden moeilijker geworden om een inboedelverzekering af te sluiten zonder eigen risico. Dit jaar is dat volgens onderzoek van MoneyView nog mogelijk bij 69 procent van de inboedelverzekeringen, om een eigen risico te kiezen van 0 euro. Vorig jaar was het echter nog mogelijk bij 79 procent van de inboedelverzekeringen. Volgens MoneyView is er dan ook sprake van een dalende trend. Daar staat tegenover dat sinds vorig jaar meer inboedelverzekeringen een verplicht eigen risico kennen zonder afkoop- of ophoogmogelijkheden. Ook bieden verzekeraars vaker een hogere eigen risico als reactie op de toenemende schadefrequentie.

Standaard eigen risico gestegen

Daarnaast heeft MoneyView ook gekeken naar het standaard eigen risico waarmee een verzekerden geconfronteerd wordt bij het afsluiten van een inboedelverzekering. Het gemiddelde standaard eigen risico is sinds vorig jaar flink gestegen, van €43,02 naar €65,75. Tot 2011 was ‘ geen eigen risico’ het motto, maar sindsdien zijn steeds meer verzekeraars hier op teruggekomen. Volgens MoneyView is deze trendbreuk vooral een reactie de toename van het aantal schadeclaims.

Motivatie verzekeraars

Het relatief aantal schademeldingen is sinds 2008 flink toegenomen. Dit is voor verzekeraars een belangrijke motivatie geweest om het eigen risico hierop aan te passen. Tevens kan deze wijziging worden doorgevoerd zonder dat daarbij de premie van de inboedelverzekering stijgt. Want door verhoging van het eigen risico kan de verzekeraar een toenemende schadelast compenseren zonder dat de premie moet worden aangepast. Daarnaast kan een verhoogd eigen risico eenvoudiger en sneller worden voorgelegd aan bestaande klanten ten opzichte van een verhoogde premie.

Schadecijfers inboedelverzekering
Bron: Verzekerd van Cijfers 2014

Eigen risico verhoogd

Het toenemend aantal schademeldingen is een signaal geweest voor verzekeraars om het eigen risico te verhogen. In totaal heeft MoneyView 55 inboedelverzekeringen vergeleken, waarvan 37 met een allriskdekking en 18 met een extra uitgebreide dekking. Daarbij waren er een aantal verzekeraars welke opvallende verhogingen doorvoerden met betrekking tot het eigen risico. United Insurance verhoogde bijvoorbeeld het eigen risico van €100,- naar €500,- afgelopen januari en verzekeraar Zelf van een eigen risico van €0,- naar €150,- vorig jaar juni. De premies zijn daar overigens niet aangepast, alleen wel de productvoorwaarden.

Uitkomsten Special Item woonverzekeringen - MoneyView
Bron: MoneyView

Naast de inboedelverzekering is door MoneyView ook gekeken naar de prijsontwikkelingen op het gebied van opstalverzekeringen. Ook hier heeft men 55 opstalverzekeringen onderzocht en beoordeeld op prijs en voorwaarden. De Nederlanden van Nu heeft zowel bij de inboedel- als de opstalverzekeringen de beste score gehaald op prijsniveau. Verzekeraar SNS Bank wist bij beide verzekeringen een 5-sterrenrating te behalen op voorwaarden.

Gepubliceerd op 23 juni 2015 om 11:07 uur in de categorie inboedelverzekering.