Veel patiënten komen bedrogen uit met zorgverzekering

Gemiddeld krijgt één op de negen patiënten geen vergoeding voor alle kosten van een behandeling vanuit de zorgverzekering, terwijl zij dat wel hadden verwacht. Ruim dertig procent moet de volledige rekening onvoorzien volledig voldoen.
Hoge kosten voor patiënte als er geen vergoeding is vanuit zorgverzekering

Hoge kosten voor patiënte als er geen vergoeding is vanuit zorgverzekering

Er is onder meer dan tienduizend consumenten een onderzoek uitgevoerd door drie patiëntenkoepels waarin de ervaringen met de zorgverzekering 2013 centraal stonden. Daaruit is gebleken dat consumenten er vaak ten onrechte vanuit gingen dat de kosten voor een behandeling vanuit de zorgverzekering zouden worden vergoed.

Dat niet alle zorg vanuit de zorgverzekering wordt vergoed, komt doordat zorgverzekeraars vaak met een bepaald aantal zorgverleners geen overeenkomst heeft afgesloten. Daarvan is de verzekerde dan weer niet op de hoogte en die gaat er daardoor ten onrechte vanuit dat de zorg vanuit de zorgverzekering wordt vergoed.

Zorg bij gecontracteerde zorgverlener

Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat bij een deel van de verzekerden de kosten voor de zorg zo hoog stegen dat de behandeling noodgedwongen moest stoppen. Simpelweg doordat de verzekerde de kosten zelf niet kon dragen. Ook stapte een deel van de verzekerden door de hoge kosten maar over naar een andere zorgverlener waar de behandeling wel vanuit de zorgverzekering werd vergoed.

Keuze zorgverzekering

Het onderzoek heeft onder meer uitgewezen dat verzekerden bij de keuze voor een zorgverzekering niet altijd op de hoogte zijn van de zorgverleners die wel of niet door de zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. Dat is ook een reden waarom vele verzekerden afgelopen jaar ineens met hoge kosten werden geconfronteerd. Het is dan ook zeker van belang om bij de keuze voor een zorgverzekering in 2015 wel te kijken naar de zorgverleners die gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar.

De patiëntenkoepels hebben de zorgverzekeraars inmiddels opgeroepen om duidelijkheid te bieden aan verzekerden over de gecontracteerde zorgverleners. Zo kunnen de verzekerden aan de hand daarvan onder meer bepalen bij de verzekeraar te blijven of over te stappen. Het is namelijk duidelijk geworden dat er aan het einde van vorig jaar bij 60 procent van de verzekerden nog onduidelijkheid bestond over de gecontracteerde zorgverleners. De verzekeraars hadden daarover namelijk nog geen informatie verstrekt.

Beste zorgverzekering kiezen

Een groot deel van de consumenten maakt de keuze voor een zorgverzekering op basis van de hoogte van de premie, maar ook op grond van de naamsbekendheid of mogelijkheid om van een collectieve korting te profiteren. Aan de hand van het onderzoek kan echter geconcludeerd worden dat het steeds belangrijker wordt om ook te kijken naar de gecontracteerde zorgverleners waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft gesloten.

Het is bij de overweging voor het overstappen van zorgverzekering in 2015 dan ook aan te raden om de polisvoorwaarden goed door te nemen en te ontdekken bij welke zorgverleners er een vergoeding voor de kosten volgt. Voorwaarde is dan uiteraard wel dat de zorgverzekeraars daar op tijd duidelijkheid over verstrekken. Het financieel aantrekkelijk lijken om de goedkoopste polis te nemen, maar dat kan tot gevolg hebben dat er extra kosten betaald moeten worden als gebruik wordt gemaakt van niet ingekochte zorg.

Gepubliceerd op 2 oktober 2014 om 12:15 uur in de categorie zorgverzekering.