Verkeerd gekozen zorgverzekering leidt tot hoge kosten

Er zijn talloze consumenten met een zorgverzekering die naar nu blijkt een verkeerde zorgpolis hebben gekozen. De verkeerd gekozen polis zorgt onder meer voor hoge kosten en beperking in vrije zorgkeuze.
Verkeerd gekozen zorgverzekering kan tot hoge kosten leiden

Verkeerd gekozen zorgverzekering kan tot hoge kosten leiden

De Patiëntenfederatie NPCF heeft onder tienduizend consumenten een onderzoek gehouden met de zorgverzekering als onderwerp. Daaruit is gebleken dat een aantal van de verzekerden achteraf gezien een verkeerde zorgverzekering heeft gekozen. Uit hetzelfde onderzoek is naar voren gekomen dat mensen vaak ook niet eens weten welke zorgpolis er eigenlijk voor de basisverzekering is afgesloten.

Hoge kosten

Op basis van het onderzoek dat is gehouden, blijkt dat een op de twintig verzekerden veronderstelt voor 2015 een verkeerde keuze te hebben gemaakt voor de zorgverzekering. Hoge kosten die consumenten zelf moeten betalen, vormen de basis voor deze veronderstelling, maar ook het gegeven dat zorg die nodig is niet altijd vergoed wordt en de beperking van de vrije zorgkeuze draagt daaraan bij.

Verschillende deelnemers aan het onderzoek hebben laten weten dat er kosten voor de zorg moesten worden betaald die niet verwacht waren. Een van de deelnemers aan het onderzoek heeft bijvoorbeeld zelf de kosten voor een psycholoog betaald doordat er vanuit de zorgverzekeraar geen vergoeding werd gegeven vanwege het ontbreken van een overeenkomst met de betreffende zorgaanbieder.

Er zijn ook respondenten die een aanvullende zorgverzekering hebben gekozen, waarin ook alternatieve behandelingen voor een vergoeding in aanmerking zouden komen. Achteraf bleek echter dat de alternatieve behandelingen uit de aanvullende zorgpolis waren geschrapt, maar de premie moet uiteraard wel doorbetaald worden.

Budgetpolis

De budgetpolis voor de basisverzekering lijkt op het eerste gezicht de meest voordelige zorgverzekering, maar er zijn toch veel verzekerden die van een koude kermis thuis zijn gekomen. Bijvoorbeeld doordat zelf een hoge bijdrage moest worden betaald doordat er geen contract was tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. De budgetpolis is een zorgverzekering die de vrije zorgkeuze beperkt en daardoor zo voordelig is. Verzekerden zijn zich echter niet altijd bewust van de gevolgen als er opeens zorg nodig is en er niet zomaar naar een zorgaanbieder kan worden gestapt.

Keuze zorgverzekering 2016

De Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond willen dat consumenten betere informatie krijgen om zo een betere keuze voor een goede zorgverzekering te maken. Er gaat dan ook onderzocht worden welke informatie nodig is om consumenten een goede keuze te kunnen laten maken. Het is dan de bedoeling een overzicht samen te stellen met die informatie die bij de polis kan worden verstrekt aan verzekerden.

De informatie biedt dan duidelijkheid over wat er verwacht kan worden en wat de gevolgen van de betreffende polis zijn. Zo moet onder meer duidelijk worden wat niet wordt vergoed bij een budgetpolis en waar men terecht kan met een naturapolis.

Er komt deze week ook een Keuzegids Zorgverzekering uit van de Patiëntenfederatie en daarin wordt aan verzekerden onafhankelijke informatie geboden. De gids biedt een schat aan informatie over zorgverzekeringen en op basis daarvan kunnen consumenten een weloverwogen besluit nemen om voor 2016 wel een goede en bij de situatie passende zorgverzekering af te sluiten.

Gepubliceerd op 6 oktober 2015 om 10:00 uur in de categorie zorgverzekering.