Verzekeraars leiden consument naar specifieke polis zorgverzekering

Zorgverzekeraars doen er van alles aan om consumenten die op zoek zijn naar een zorgverzekering in de richting van bepaalde polissen te leiden. Verschillende doelgroepen krijgen andere polissen voorgeschoteld.
Zorgverzekeraar laat consument niet alle opties zien

Zorgverzekeraar laat consument niet alle opties zien

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op basis van een onderzoek naar het nakomen van de acceptatieplicht van zorgverzekeraars een verrassende conclusie getrokken. Het blijkt namelijk dat de verzekeraars consumenten doelbewust naar bepaalde polissen van zorgverzekeringen leiden. Daarbij wordt er onder meer sturing gegeven op basis van de doelgroep waartoe de consument behoort.

Informatie en vindbaarheid

De wijze waarop zorgverzekeraars consumenten naar bepaalde polissen van zorgverzekering leiden is heel eenvoudig. Er wordt namelijk afgestemd op de doelgroep informatie getoond. Zo wordt het voor de ene consument gemakkelijker gemaakt om een polis te vinden dan voor de andere.

Senioren krijgen tijdens hun zoektocht naar een geschikte polis bijvoorbeeld andere polissen te zien dan de jongere doelgroep. Er is dan ook sprake van een belemmering in het kunnen maken van de beste keuze voor een zorgverzekering doordat er sprake is van een beperkt aanbod.

Acceptatieplicht en transparantie

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering en dat betekent dat niemand geweigerd mag worden om toegelaten te worden. De manier waarop verzekeraars te werk gaan kan invloed hebben op de toegankelijkheid tot zorgpolissen, maar ook op de keuzevrijheid.

De keuzevrijheid wordt door de NZa belangrijk gevonden en er gaat van deze instantie dan ook een pleidooi uit voor meer transparantie. Het moet niet zo zijn dat bepaalde polissen niet toegankelijk zijn door de zorgverzekeraar de consument een andere richting op wil sturen. Het komt erop neer dat elke consument volledige toegankelijkheid moet krijgen tot het aanbod van zorgverzekeringen van een zorgverzekeraar.

Doelgroepen met hoger risico

Er is uiteraard een reden waarom zorgverzekeraars sturing willen geven en consumenten naar een bepaalde zorgpolis willen leiden. Dat heeft namelijk onder meer betrekking op risicogroepen. De zorgverzekeraars ontvangen voor specifieke doelgroepen namelijk een compensatie op basis van het systeem voor risicoverevening.

Het systeem zorgt er namelijk voor dat zorgverzekeraars een compensatie krijgen voor de verzekerde die als allochtoon worden aangemerkt. Ook als een verzekerde in een achterstandswijk woont of tot de groep behoort met een laag inkomen kan een compensatie opleveren voor de zorgverzekeraar. Dat geldt overigens eveneens voor de doelgroep van studenten. De zorgverzekeraars krijgen voor deze groep namelijk ook extra geld. Dat komt onder meer doordat studenten vaak een laag inkomen hebben en gemiddeld ook vaker in een achterstandswijk wonen.

Maatregelen

NZa is van plan om op te treden tegen deze ongewenste wijze waarop zorgverzekeraars consumenten sturen naar bepaalde polissen. Er zal bovendien een advies gegeven worden aan het ministerie van Volksgezondheid om leidende prikkels die sturing tot doel hebben tegen te gaan. Dat zou op een relatief eenvoudige manier gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het systeem van verevening steeds weer aan te passen. Op die manier kunnen zorgverzekeraars namelijk minder goed voorspellen voor welke doelgroepen er een compensatie kan worden ontvangen en welke doelgroepen hogere kosten voor de zorgverzekeraar met zich mee zullen brengen.

Gepubliceerd op 1 mei 2014 om 10:24 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:25 uur.