Vrijwillig eigen risico zorgverzekering vaak goedkoper

Uit een onderzoek is gebleken dat het verhogen van het vrijwillig eigen risico van de zorgverzekering voor ongeveer 50 procent van de consumenten met een basisverzekering voordelig zal zijn.
Besparen op de zorgverzekering met hoger vrijwillig eigen risico

Besparen op de zorgverzekering met hoger vrijwillig eigen risico

De Erasmus Universiteit heeft een onderzoek uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat bijna de helft van de consumenten met een zorgverzekering voordeliger uit zal zijn met het verhogen van het vrijwillig eigen risico. Op dit moment blijkt dat slechts 11 procent van alle verzekerden in Nederland voor het jaar 2014 de keuze heeft gemaakt voor het verhogen van het eigen risico van de zorgverzekering.

Lage zorgkosten

Uit het onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat de zorgkosten bij ruim 40 procent van de verzekerden in verhouding tot het bedrag van het verplichte eigen risico lager is. Het eigen risico voor 2014 bedraagt 360 euro. Verzekerden die minder zorgkosten hebben dan dit bedrag, zouden dan voordeliger uit zijn geweest met een vrijwillig eigen risico.

Ook blijkt dat het aantal verzekerden met een vrijwillig eigen risico goedkoper uit is, toeneemt op het moment dat het bedrag van het verplichte eigen risico hoger wordt. Een groter deel van de kosten voor zorgafname valt dan namelijk onder het wettelijke eigen risico, zodat het vrijwillig eigen risico in verhouding later wordt aangesproken.

Stijging verplicht eigen risico 2015

Het verplichte eigen risico zal in 2015 verhoogd worden van 360 euro naar een bedrag van 375 euro. Consumenten met een zorgverzekering kunnen dat verplichte eigen risicobedrag vrijwillig met een bedrag van maximaal 500 euro verhogen. Het totale bedrag dat aan eigen risico genomen kan worden, komt dan uit op 875 euro in 2015.

Dat het vrijwillig eigen risico van de zorgverzekering vaak voordeliger is voor de verzekerde, komt doordat de premie bij een hoger eigen risico op een lager niveau wordt de gezet. De zorgverzekeraar beloont als het ware de verzekerde die voor een hoger eigen risico kiest door een korting te verstrekken op de premie van de zorgverzekering.

Besparing tot 250 euro

De verzekerde die voor het hoogste vrijwillig eigen risico van 500 euro kiest, kan daarmee op jaarbasis een bedrag van 250 euro besparen. Het exacte bedrag kan enigszins afwijken per verzekeraar, want elke zorgverzekeraar hanteert voor de korting op de premie weer andere bedragen.

Wel of niet kiezen voor hoger eigen risico?

Volgens het onderzoek is het verhogen van het vrijwillig eigen risico voor bepaalde groepen zeker interessant is. Bijvoorbeeld voor jonge mannen, maar ook voor verzekerden die in de afgelopen periode en eerdere jaren met lage zorgkosten te maken hebben gehad. Het is voor chronisch zieken die regelmatig een beroep doen op de zorg bijvoorbeeld minder interessant om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Deze groep komt vaak al snel boven het bedrag van het verplichte eigen risico uit. Bij de keuze voor een hoger eigen risico zal de groep chronisch zieken vaak tot aan dat bedrag de kosten moeten voldoen.

Wie wil profiteren van een vrijwillig eigen risico wordt aangeraden om te bezien of er zorgbehoefte wordt verwacht en om daarnaast te kijken of het volledige bedrag van het eigen risico zelf financieel gedragen kan worden.

Gepubliceerd op 24 oktober 2014 om 9:59 uur in de categorie zorgverzekering.