Wat betekent Prinsjesdag voor de zorgverzekering?

De maatregelen die op Prinsjesdag officieel naar buiten zijn gebracht, leiden onder meer tot een verhoging van de premie van de zorgverzekering. Ook zal het eigen risico per 1 januari 2015 stijgen en wordt de zorgtoeslag versoberd.
Prinsjesdag leidt in verzekeringsland tot hogere zorgpremie en hoger eigen risico

Prinsjesdag leidt in verzekeringsland tot hogere zorgpremie en hoger eigen risico

De premie van de zorgverzekering zal met ingang van 1 januari 2015 op basis van de verwachting van het kabinet stijgen. Op jaarbasis zal de premie van de basisverzekering volgens de kabinetsverwachtingen uitkomen op 1.215 euro per jaar. Dat is in vergelijking met de gemiddelde premie die dit jaar wordt betaald voor het basispakket al snel 100 euro meer.

Hogere of lagere premie zorgverzekering?

Dat de zorgpremie op basis van de verwachtingen van het kabinet uitkomt op 1.215 euro per jaar, betekent nog niet dat het in de praktijk ook zo zal uitpakken. De zorgverzekeraars hebben namelijk zelf de vrijheid en bevoegdheid om de premie van de zorgverzekering hoger of lager vast te stellen. Daar liggen voor de consument natuurlijk kansen.

De verwachting van het kabinet is niet meer dan een richtlijn voor zorgverzekeraars en het is dan ook nog helemaal niet zeker dat de zorgpremie echt voor iedereen met 100 euro per jaar zal stijgen. Er zijn al verzekeraars die hebben laten weten dat er bij het vaststellen van de premie voor de basisverzekering rekening wordt gehouden met de winst die er gemaakt is. Dat kan dus voordelig uitpakken voor de consumenten als de winst voor een deel aan het voorkomen van een al te hoge premie wordt besteed.

Stijging van het eigen risico

Een andere maatregel die op Prinsjesdag officieel bekend werd gemaakt, is dat het eigen risico voor de verzekerden weer verder gaat stijgen. Voor het jaar 2014 geldt nog een eigen risico van 360 euro, maar dat wordt met ingang van 1 januari 2015 verhoogd naar een bedrag van 375 euro. Er is dan ook sprake van een stijging van het verplicht eigen risico met 15 euro op jaarbasis. Overigens is in een periode van zeven jaar tijd het bedrag van het eigen risico van 150 euro naar 375 euro gestegen. Er is sinds 2008 nog geen jaar geweest, waarin er sprake was van een gelijkblijvend of lager bedrag dat voor het eigen risico werd vastgesteld.

Er kan door verzekerden ook in 2015 weer gekozen worden voor het vrijwillig verhogen van het eigen risico. Het maximale bedrag voor het verhogen van het eigen risico van de zorgverzekering is vastgesteld op 500 euro. Wie voor deze optie kiest, zal zich wel moeten realiseren dat er bij een beroep op de zorg geld achter de hand moet zijn om de rekeningen te voldoen.

Versobering zorgtoeslag

Het kabinet is voornemens om te gaan besparen op de zorgtoeslag. Er was de afgelopen jaren al sprake van een aanscherping voor de inkomensnorm en die wordt nu verder aangescherpt. De zorgtoeslag voor de consumenten met de laagste inkomens zal een beetje stijgen ter compensatie van de hogere premie van de zorgverzekering. Voor een grote groep mensen die net wat meer verdienen geldt echter dat de hoogte van de zorgtoeslag lager zal uitvallen.

Gepubliceerd op 17 september 2014 om 9:39 uur in de categorie zorgverzekering.