Zorginstituut adviseert second opinion in basisverzekering te houden

Het Zorginstituut heeft een concept-advies uitgebracht waarin geadviseerd wordt om een second opinion vanuit de basisverzekering te blijven vergoeden. De minister is vrij om het advies al dan niet op te volgen, maar doet dat in de meeste gevallen wel.
Second opinion is recht van de patiënt en moet in de basisverzekering blijven

Second opinion is recht van de patiënt en moet in de basisverzekering blijven

Recht van de patiënt

Het Zorginstituut is het belangrijkste adviesorgaan van minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn. Dit adviesorgaan heeft als standpunt dat het een recht van de patiënt is om een professionele mening van een andere medicus als second opinion te krijgen. Dat is de belangrijkste reden om te adviseren dat een second opinion vanuit de basisverzekering vergoed moet blijven.

Een mening van een tweede medicus draagt namelijk bij aan de kwaliteit van zorg en bovendien kan er een bijdrage aan gepast gebruik worden bevorderd. Verder bestaat altijd de mogelijkheid dat een tweede mening van een specialist bijvoorbeeld kan leiden tot een wijziging van de diagnose. Als de diagnose wijzigt, dan kan dat gevolgen hebben voor het behandeladvies en leidt dat mogelijk ook tot een verbetering van de tevredenheid bij de patiënt.

Vaststelling dekking basispakket

Ieder jaar wordt de dekking van het basispakket opnieuw vastgesteld. Het afgelopen jaar heeft minister Schippers zorgpartijen opgeroepen om mee te denken over de invulling van de dekking. Daarbij kwam het concrete verzoek om na te denken over de onderdelen die mogelijk uit de dekking van de basisverzekering kunnen worden geschrapt.

In die tijd was er een groep medisch specialisten die het voorstel hadden om een betaalbare eigen bijdrage in te voeren voor het gebruikmaken van een second opinion. Dat voorstel werd al snel als omstreden beschouwd en het na onderzoek heeft het Zorginstituut dan ook de conclusie getrokken dat een mening van een andere medicus in de dekking van de basisverzekering moet blijven.

Het Zorginstituut is van mening dat de toegang tot de zorg met betrekking tot het aanvragen van een mening van een andere medicus niet beperkt mag worden. In dat kader wordt het dan ook niet wenselijk geacht dat er een betaalbare eigen bijdrage voor een second opinion wordt ingevoerd.

Behoefte aan second opinion

Er is onder patiënten met kanker onlangs een onderzoek gehouden en daaruit is gebleken dat zeker de helft van deze patiënten de behoefte heeft aan het verkrijgen van een second opinion. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen, zoals het geen vertrouwen hebben in de behandelende specialist, maar ook het uitblijven van het gewenste resultaat van de behandeling net als het gevoel te hebben onvoldoende geïnformeerd te zijn.

Het Zorginstituut heeft overigens wel een voorstel met betrekking tot het voorkomen dat er onnodig vaak een beroep gedaan wordt op het vragen om een mening van een andere medicus. Het voorstel houdt in dat er alleen een tweede mening gevraagd kan worden nadat de zorgverzekeraar daar toestemming voor heeft gegeven. Bovendien wordt de nadruk gelegd op een betere communicatie tussen patiënt en huisarts. De huisarts kan dan de functie van poortwachter op zich nemen om een verzoek om een second opinion te beoordelen. Het verzoek kan dan eventueel worden afgewezen.

Gepubliceerd op 8 december 2014 om 10:35 uur in de categorie zorgverzekering.