Zorgpremie in 2015 gemiddeld 97 euro per maand

Alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun premie voor 2015 bekendgemaakt. Uit berekeningen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de zorgverzekeringen gemiddeld duurder worden dan in 2014.
Gemiddelde zorgpremie in 2015 stijgt ten opzichte van 2014

Gemiddelde zorgpremie in 2015 stijgt ten opzichte van 2014

De gemiddelde zorgpremie voor 2015 bedraagt € 1.162 op jaarbasis. Dit komt neer op iets minder dan € 97 per maand. Hierbij is uitgegaan van een basisverzekering zonder aanvullende modules en het verplichte eigen risico van € 375. De maandelijkse zorgpremie stijgt daarmee met € 5 ten opzichte van de gemiddelde premie in 2014. Echter is de zorgpremie nog altijd lager dan in 2013. Toen bedroeg de maandelijkse premie gemiddeld € 102.

Verhoogd eigen risico

Nederlanders die kiezen voor een verhoogd (vrijwillig) eigen risico kunnen echter toch besparen op hun zorgverzekering. Met een maximaal eigen risico van € 875 is de zorgpremie gemiddeld € 25 per maand goedkoper. Dit komt neer op een voordeel van € 300 per jaar.

Er moet daarbij wel rekening gehouden worden met de financiële situatie dat er mogelijk in één keer bijna € 900 betaald moet worden. De keuze voor het maximaal eigen risico wordt daarom afgeraden aan mensen die veel zorg nodig hebben en niet in staat zijn in één keer zo’n groot bedrag te betalen.

Gemiddelde zorgpremie lager dan begroot

Het ministerie van Volksgezondheid had tijdens Prinsjesdag echter een grotere stijging van de zorgpremie begroot. In plaats van een maandelijkse premie van € 97 werd de gemiddelde zorgpremie voor 2015 toen geschat op € 100 per maand.

Dat de premie nu lager uit valt komt volgens NZa doordat veel verzekeraars reserves hebben aangesproken om de stijging van de premie te beperken. De verzekeraars beschikken in totaal over zo’n 1,4 miljard euro aan reserves en beleggingsopbrengsten.

Verandering langdurige zorg

De stijging van de zorgpremie heeft onder andere te maken met de veranderingen van het basispakket per 1 januari 2015. De langdurige zorg, die er voor zorgt dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, wordt hervormd. Hierdoor zijn zorgverzekeraars nu bijvoorbeeld verantwoordelijk voor vergoedingen van wijkverpleging en gehandicaptenzorg.

Zorgtoeslag

Maar niet alleen de zorgpremie verandert in 2015. Er zijn ook wijzigingen in de zorgtoeslag. Voor lagere inkomens stijgt de toeslag ongeveer even veel als de zorgpremie. Voor hogere inkomens geldt dat zij juist minder zorgtoeslag zullen ontvangen. Daarnaast wordt het inkomen waarbij men recht heeft op toeslag per 1 januari 2015 verlaagd.

Overstappen zorgverzekering

Overstappen van zorgverzekeraar is nog steeds mogelijk. Tot 31 december 2014 moeten Nederlanders dan hun huidige zorgverzekering opzeggen. Vervolgens kan men zorgverzekeringen vergelijken, om uiteindelijk voor 1 februari 2015 een nieuwe polis uit te kiezen.

Gepubliceerd op 16 december 2014 om 15:02 uur in de categorie zorgverzekering.