Zorgverzekeraars tegen afschaffing werelddekking bij zorgverzekering

De ministerraad stemde vorig jaar in met een voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid om de werelddekking bij het basispakket van de zorgverzekering af te schaffen. Dit zou een kostenbesparing van 60 miljoen euro opleveren. Zorgverzekeraars en brancheorganisaties zijn tegen afschaffing van de werelddekking.
Tweede Kamer praat vandaag over afschaffing werelddekking uit basisverzekering

Tweede Kamer praat vandaag over afschaffing werelddekking uit basisverzekering

Zorgverzekeraars zijn tegen het afschaffen van de werelddekking in de basisverzekering. De zorgverzekeraars en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleiten dan ook voor behouden van de werelddekking in de zorgverzekering. Dit schrijven de verzekeraars vandaag in de een brief aan minister Schippers. De zorgverzekeraars hebben namelijk twijfels over de besparingen en de vele uitzonderingen, die extra regels veroorzaken, en de negatieve gevolgen voor verzekerden.

Vanaf 1 januari 2017 worden de zorgkosten die verzekerden buiten Europa maken niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, behalve in uitzonderingsgevallen. Vorig jaar stemde de ministerraad in met het voorstel van Schippers om de werelddekking te schrappen uit het basispakket, waarmee 60 miljoen euro zou worden bespaard.

Besparing beperkt en onzeker

Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zou de wetswijziging leiden tot ‘meer bureaucratie en extra kosten’. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van de wetswijziging en de gevolgen voor verzekerden. De verzekeraars laten daarnaast weten dat de besparing voor de zorgpremie ‘zeer beperkt en erg onzeker is’. Voor verzekerden zou het bovendien moeilijker worden om te zien of men over- of onderverzekerd is. Ook patiëntenvereniging NPCF vindt dat dit plan niet door moet gaan. In 2006 werd de werelddekking ingevoerd met de zorgverzekeringswet. Met het schrappen van de werelddekking uit de basisverzekering zijn Nederlanders die straks buiten Europa reizen, niet meer via hun basisverzekering verzekerd voor medisch noodzakelijke zorg.

Uitzonderingen

Bij de afschaffing van de werelddekking uit het basispakket houdt het kabinet wel rekening met uitzonderingen. Denk daarbij aan bepaalde groepen mensen die bijvoorbeeld voor hun werk in het buitenland verblijven. Voor andere verzekerden geldt dat zij alleen aanspraak kunnen maken op vergoeding als ‘de zorg niet binnen een redelijke termijn in Europa beschikbaar is’. Deze redelijke termijn kan volgens de minister per geval verschillen. De zorgverzekeraars verwachten dat deze nieuwe regels leiden tot meer bureaucratie en een toename van onderverzekering, fouten en fraude.

Volgens de zorgverzekeraars zitten verzekerden niet te wachten op ingewikkelde regels als er medisch zorg in het buitenland nodig is. De gemiddelde zorgkosten buiten Nederland kwamen afgelopen zes jaar uit op gemiddeld 400 miljoen euro per jaar. Ongeveer 15 procent daarvan zou voor rekening komen van zorg die buiten Europa plaatsvindt.

Werelddekking uit basisverzekering

De Tweede Kamer praat vandaag over afschaffing van de werelddekking uit de basisverzekering. Ondanks de kritiek van zorgverzekeraars en verschillende brancheorganisaties, is de kans vrij groot dat de werelddekking uit het basispakket verdwijnt. Dat betekent dat verzekerden vanaf 1 januari 2017 geen werelddekking meer hebben en alleen met een extra aanvullende zorgverzekering of reisverzekering deze dekking hebben. Het verzekeren voor medische kosten wordt dus duurder voor mensen die vaak buiten Europa reizen. Op dit moment is het nog niet precies bekend wat de gevolgen zijn. Het kabinet heeft met de plannen een besparing van 60 miljoen euro beoogd; dat zou neerkomen op 2 euro minder zorgpremie per verzekerde per jaar.


Lees ook:

Gepubliceerd op 1 juni 2016 om 11:53 uur in de categorie zorgverzekering.