Wanneer wordt onweer- of bliksemschade vergoed?

Blikseminslag bij onweer kan indirect of direct zijn en voor flink wat schade zorgen. De meeste verzekeraars vergoeden schade door blikseminslag via de inboedelverzekering of opstalverzekering. Hoe zit het precies met de dekking wanneer je schade oploopt aan je huis of spullen?

Bliksem of onweer kan flinke schade veroorzaken aan je woning of inboedel. Uit eerder onderzoek blijkt dat blikseminslag per jaar voor ongeveer 35 miljoen euro aan schade veroorzaakt aan elektronische apparatuur. Schade aan elektronische apparaten kun je in veel gevallen claimen op de inboedelverzekering. Vaak zijn bliksemschade en brandschade standaard meeverzekerd op de inboedelverzekering of opstalverzekering. Toch moet je met een aantal zaken rekeningen houden bij het claimen van schade veroorzaakt door onweer of bliksem.

Bliksemschade gaat vaak gepaard met brand, maar ook muren kunnen doorscheuren. Daarnaast kan bliksem zorgen voor overspanning- en inductieschade. De schade door onweer of bliksem kan dan ook flink oplopen. Niet elke verzekeraar vergoed schade als gevolg van inductie. In de polisvoorwaarden staat vermeld wat de verzekeraar wel en niet vergoed bij blikseminslag. Toch vergoeden de meeste verzekeraar schade door blikseminslag. Bij bliksem inslag kun je natuurlijk ook schade oplopen aan je woning, deze kan worden geclaimd op de opstalverzekering. In de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering en/of opstalverzekering staat precies welke schades bij een blikseminslag worden vergoedt.

Wanneer wordt onweer- of bliksemschade vergoed?


Wat doen bij bliksemschade?
In geval van blikseminslag is het belangrijk te kijken of je de schade zoveel mogelijk kunt beperken. Daarnaast is het van belang dat de brandweer wordt ingeschakeld en de verzekeraar wordt ingelicht. Mochten apparaten beschadigd zijn, gooi deze dan niet direct weg. Het kan namelijk zijn dat een expert van de verzekeraar komt kijken en de beschadigde spullen wil zien om de schade in te kunnen schatten. Dat geldt ook voor het repareren van waterschade of brandschade aan de woning. Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken, maar laat eerst de verzekeraar de schade inspecteren voordat je deze zelf gaat repareren of oplossen.

Bliksemschade voorkomen
Schade door bliksemschade kan deels worden voorkomen. Mocht je weten dat er onweer opkomst is, dan kun je volgende tips wellicht meenemen:

  • Trek om bliksemschade te voorkomen de stekkers van elektronische apparatuur uit stopcontacten en schakel de hoofdschakelaar uit. Vergeet ook internet- en tv-kabels niet, deze kunnen namelijk ook brand veroorzaken als gevolg van de inslag.
  • Plaats een bliksemafleider op je huis. Vooral vrijstaande woningen zijn eerder het doelwit van een blikseminslag.
  • Breng eventueel overspanningsbeveiliging aan op de kabels. Dit zijn meestal maatregelen die door bedrijven worden genomen.
  • Sluit ramen en deuren. Het open raam is niet alleen aantrekkelijk voor inbrekers, maar vergoot ook de kans op waterschade.
  • Berg tuinmeubelen, parasols en andere losse spullen in de tuin op. Zware windstoten kunnen namelijk ook voor flink wat schade zorgen.

Lees ook:

Vraag beantwoord in maart 2016. Laatst gewijzigd op 17 maart 2016.