Welke waterschade valt onder mijn inboedelverzekering?

Waterschade wordt onder bepaalde voorwaarden gedekt onder de inboedelverzekering. Niet alleen het weer kan waterschade veroorzaken, ook andere gebeurtenissen kunnen waterschade veroorzaken. Wij leggen je graag uit welke soorten waterschade worden gedekt en hoe je deze schade het best kunt claimen.

Waterschade aan je inboedel kan flink wat kosten met zich meebrengen. Bij elektronische spullen zoals een televisie, smartphone of tablet lopen de kosten dan ook al gauw hoog op. Of deze schade wel of niet gedekt is onder de inboedelverzekering hangt van een aantal zaken af. In de meeste gevallen wordt acuut ontstane schade, zoals een lekkage of hevige regenval door de inboedelverzekeraar vergoed. Het is hierbij wel van belang dat het gaat om onvoorziene schade. Dat wil zeggen dat je deze schade niet hebt kunnen voorkomen. Lekkage die ontstaan is door achterstallig onderhoud, wordt bijvoorbeeld niet vergoed.

Over het algemeen maken inboedelverzekeraars onderscheidt tussen drie soorten waterschades:

  • Schade ontstaan door neerslag
  • Schade ontstaan door indirecte neerslag
  • Schade veroorzaakt door leidingwater

Neerslag
Neerslag zoals regen, hagel, sneeuw en smeltwater kunnen flink wat schade veroorzaken. Als deze je woning binnendringen zonder dat je dit kon voorkomen, wordt dit vaak gedekt door de inboedelverzekering. Het is hier van belang dat de schade onvoorzien is. Tijdens een hevige regenbui je raam open laten staan waardoor waterschade is ontstaan, valt hier dus niet onder. Bij schade door neerslag stellen verzekeraars in sommige gevallen nog als aanvullende voorwaarde dat de neerslag door overlopen of lekkage van dakgoten, daken of bovengrondse afvoerpijpen de woning is binnengekomen.

Indirecte neerslag
Waterschade kan ook ontstaan door indirecte neerslag. Hierbij kun je denken aan het overlopen van grachten, sloten, kades als gevolg van hevige regenval. Een inboedelverzekering met extra uitgebreide dekking of allrisk dekking keert vaak ook schade uit als gevolg van indirecte neerslag. Schade door overstromingen zijn altijd uitgesloten van dekking op je inboedelverzekering. In dit soort uitzonderlijke gevallen kun je vaak wel compensatie krijgen van de overheid door een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). De overheid bepaalt dan uiteindelijk of de schade als gevolg van de overstroming vergoed wordt.

Leidingwater
In veel gevallen is schade ontstaan door leidingwater verzekerd via je opstal- of inboedelverzekering. Hier kun je denken aan schade door water uit de centrale verwarming (CV), waterleiding of daarop aangesloten installaties. Maar daarnaast ook schade door het kapotvriezen van cv- of waterleidingbuizen. Ook hier worden alleen schades vergoed wanneer deze onvoorzien (onverwachts) zijn. Deze waterschade heb je dus zelf niet kunnen voorkomen en is niet ontstaan door achterstallig onderhoud.

Waterschade claimen
Het is belangrijk om in geval van waterschade de oorzaak zo snel mogelijk aan te pakken en verdere schade zoveel mogelijk probeert te beperken. Vervolgens dien je de schade zo snel mogelijk te melden bij je verzekeraar. Dit kun je telefonisch doen of per e-mail. Om de waterschade te kunnen claimen moet je een schadeformulier invullen. Dit formulier kun je downloaden via de website van je verzekeraar of telefonisch aanvragen. Eventueel kun je foto’s bijvoegen van de schade. Op die manier kan de verzekeraar de schade goed beoordelen en bepalen of je recht hebt op een vergoeding en de hoogte van het schadebedrag bepalen. Ook eventuele bonnetjes of rekeningsafschriften kun je meesturen om aan te kunnen tonen hoeveel de beschadigde spullen bij aankoop hebben gekost.

De verzekeraar beoordeelt vervolgens de waterschade en bekijkt of je recht hebt op een schadevergoeding en hoe hoog het uit te keren bedrag is. Ook wanneer je schadeclaim wordt afgewezen, ontvang je een reactie van je verzekeraar. In sommige gevallen stuurt de verzekeraar een schade-expert langs om de schade te beoordelen. De expert checkt de precieze oorzaak van de schade. Als de expert de schade niet kan controleren, kan het zijn dat je geen vergoeding ontvangt. Herstel de schade dan ook pas nadat de schade-expert is langs geweest.

Als huiseigenaar ben je verantwoordelijk voor het plegen van regelmatig onderhoud en als huurder ben je verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van gebreken in het huis. Er moet bij waterschade sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid. Wanneer er sprake is van slecht of achterstallig onderhoud, wordt waterschade niet vergoed.

Vergoeding waterschade
Onder de inboedelverzekering vallen alleen de spullen in huis die los staan van de woning of de aarde. Dit noemen we ook wel spullen die ‘niet aard- en nagelvast’ zitten. Hierbij kun je denken aan de bank en andere meubels. Een keuken behoort bijvoorbeeld tot de opstalverzekering. De dekking bij de inboedelverzekering kan echter per verzekeraar flink verschillen. Er zijn bijvoorbeeld ook verzekeringen die de kosten voor het opsporen van een leidingbreuk dekken en herstel van leidingen bij vorstschade. Bekijk daarom de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering. Daarin staat precies vermeld wat de verzekeraar wel en niet vergoed.

Lees ook:

Vraag over inboedelverzekering met betrekking tot schade beantwoord in juli 2015. Laatst gewijzigd op 23 juni 2016.