Welke verzekeringen zijn nodig bij huurwoning?

Ook bij een huurwoning is het van belang dat je goed verzekerd bent. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering en huurgarantieverzekering. De verzekeringen zullen wij op deze pagina verder toelichten en uitleggen waarom deze belangrijk kunnen zijn.

Bij een huurwoning is het niet nodig een opstalverzekering af te sluiten, maar andere verzekeringen kunnen wel van belang zijn. Daarbij kun je denken aan een inboedelverzekering; voor het interieur en meubilair, maar ook een aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering en huurgarantieverzekering. Deze verzekeringen zijn niet verplicht, maar kunnen voor een relatief lage premie hoge kosten besparen op het moment dat er wat gebeurt. Het is dan ook verstandig om een aantal verzekeringen te overwegen.

Inboedelverzekering
Met een inboedelverzekering kun je de ‘roerende’ zaken in je woning verzekeren. Daarbij kun je denken aan de bank, kasten, maar ook elektronica zoals een computer of televisie. In geval van bijvoorbeeld diefstal, waterschade of brand krijg je een vergoeding uitbetaald voor de schade aan deze spullen. Het is belangrijk dat je voor het afsluiten en de inboedelverzekering de juiste waarde doorgeeft van de inboedel. Door middel van een inboedelwaardemeter kun je dit bepalen, zo is het bedrag dat je van de verzekeraar terugkrijgt hoog genoeg om de beschadigde spullen te kunnen vervangen.

Wanneer je de waarde van de inboedel namelijk te laag inschat, krijg je minder vergoed. Verzeker je bijvoorbeeld een waarde van 10.000 euro en de daadwerkelijke schade is 15.000 euro. Dan zal de verzekeraar ook maar ongeveer 66% van het schadebedrag uitkeren. In de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering staat precies vermeld wat wordt vergoed en wat het maximaal verzekerde bedrag is. Eventueel kun je er nog voor kiezen om een glasverzekering af te sluiten bij de inboedelverzekering. In dat geval ben je ook als huurder gedekt wanneer je bijvoorbeeld zelf de deur iets te hard dichtslaat en de ruit breekt. Dit valt namelijk niet onder de opstalverzekering van de verhuurder.

Welke verzekeringen heb ik nodig bij een huurwoning?

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade, die jij, gezinsleden of huisdieren per ongeluk veroorzaken bij anderen. Je kunt daarnaast bijvoorbeeld door de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het huurhuis. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat je zelf niet hoeft op te draaien voor de schade die je per ongeluk hebt veroorzaakt.

Zelfs wanneer je er zelf weinig aan kunt doen, kun je aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Een voorbeeld hiervan is lekkage in jouw woning, die vervolgens ook schade veroorzaakt bij de buren. Daarnaast ben je vaak ook aansprakelijk voor schade die door je kinderen wordt veroorzaakt. Het verschilt per verzekeraar tot welke leeftijd kinderen zijn meeverzekerd.

Rechtsbijstandverzekering
Mocht je een geschil hebben met de verhuurder, de buren of gemeente dan worden met een rechtsbijstandverzekering juridische kosten gedekt. Huurders zijn op zekere hoogte beschermd op basis van de huurbescherming. Een rechtsbijstandverzekering hoeft dus niet altijd nodig te zijn, maar kan soms wel van pas komen wanneer er sprake is van een conflict met de verhuurder. De juridische kosten kunnen namelijk snel oplopen; een rechtsbijstandverzekering beperkt dan de schade.

Huurgarantieverzekering
Een huurgarantieverzekering of woonlastenverzekering zorgt ervoor dat je in geval van onverwachte werkeloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid in je huidige huurwoning kunt blijven wonen wanneer je inkomen zou wegvallen. De huurgarantieverzekering zorgt ervoor dat je de woonlasten kunt blijven betalen, eventueel met hulp van de verzekeraar. Via deze verzekering krijg je namelijk een bepaald bedrag uitgekeerd dat nodig is om in de huurwoning te kunnen blijven wonen. Het afsluiten van deze verzekering is niet voor iedereen noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan huurders die voldoende spaargeld achter de hand hebben of wanneer je eenvoudig bij familie kan intrekken.

Natuurlijk moet iedere huurder voor zichzelf bepalen welke verzekeringen wel of niet worden afgesloten. In een aantal gevallen kan het verstandig zijn je voor verschillende risico’s te verzekeren, bijvoorbeeld wanneer je gedekt wilt zijn tegen hoge (onverwachte) financiële kosten door schade. Toch zijn lang niet alle verzekeringen even hard nodig en moet je ‘oververzekeren’ zien te voorkomen.

Vraag beantwoord in maart 2016. Laatst gewijzigd op 1 maart 2016.