Auto uitlenen - wat gebeurt er bij schade?

Aan het uitlenen van jouw auto kleven risico´s. Wat als je de auto beschadigd terug krijgt? Op wie kun je de schade verhalen? Als eigenaar van de auto ben jij verantwoordelijk voor de gedragingen van de bestuurder en dus ook voor de schade die veroorzaakt is gedurende de uitgeleende periode.

De premie van de autoverzekering is voor een groot deel afhankelijk van de leeftijd en het aantal opgebouwde schadevrije jaren van de hoofdbestuurder van de auto. Het is toegestaan om iemand anders die in het bezit is van een geldig rijbewijs in de auto te laten rijden, maar een eventuele schade wordt verhaald op jouw autoverzekering. Bij het uitlenen van de auto wordt er wel verwacht dat deze persoon niet de regelmatige bestuurder zal zijn en dat het uitlenen maar incidenteel zal voorkomen. Anders moet u de verzekeraar opgeven wie de regelmatige bestuurder wordt, herziende acceptatie zal dan het vervolg zijn.

Wat als je de uitgeleende auto beschadigd terug krijgt?
In dat geval zijn er verschillende scenario´s mogelijk. Indien de schade te verhalen is op een tegenpartij, is er niet zoveel aan de hand. De schade aan jouw auto kan gerepareerd worden en de schade kan verhaald worden op de veroorzaker. Indien je niet WA-casco (all risk) verzekerd bent moet je de herstelkosten wel eerst voorschieten.

Indien diegene die jouw auto heeft geleend ook de schade heeft veroorzaakt en kan worden aangerekend is het scenario een stuk negatiever. In het geval de auto WA/casco verzekerd is wordt de veroorzaakte schade voldaan uit jouw verzekering. Hierdoor kan de premie voor de autoverzekering wel sterk gaan stijgen. Het aantal schadevrije jaren daalt namelijk.

Als de auto WA of WA beperkt casco verzekerd is volgt er geen uitkering vanuit de autoverzekering voor de schade aan jouw eigen auto. Bij een schuldschade heeft dit tot gevolg dat je als de eigenaar van de auto de schade zelf moet betalen. De schade van de tegenpartij wordt betaald uit jouw autoverzekering, waardoor het aantal schadevrije jaren wel daalt. Het maakt geen verschil dat de schade niet veroorzaakt is door de eigenaar van de auto of de regelmatige bestuurder.

De veroorzaker kan de schade ook niet verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Motorrijtuigen zijn in deze verzekeringen namelijk uitgesloten en daarmee draai je zelf op voor de kosten aan jouw eigen auto, zonder dat dit je eigen schuld is.

Vraag over autoverzekering met betrekking tot schade beantwoord in november 2013. Laatst gewijzigd op 14 april 2015.