Eigen risico bij de autoverzekering, wat houdt dat in?

Ik ben wel bekend met het eigen risico bij de zorgverzekering, maar hoe werkt het nou precies bij de autoverzekering?

Bij het afsluiten van een autoverzekering geldt er vaak een eigen risico. Het eigen risico is meestal een bedrag per gebeurtenis maar komt soms ook voor als een percentage van de verzekerde som. Voor autoschades die onder de WA-dekking vallen geldt meestal geen eigen risico. De verzekeraar vergoedt dan dus volledig de verzekerde schade die je hebt veroorzaakt aan anderen. Enkele verzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico te verhogen, waardoor je korting krijgt op de premie. Ook bieden sommige verzekeraars de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen. Je betaalt dan meer premie, maar hoeft bij schade niets zelf te betalen.

Waarom eigen risico?
Waarom hanteren verzekeraars een eigen risico? Verzekeraars hebben meerdere redenen voor het hanteren van een eigen risico. Zo kan de schadelast beperkt worden door het instellen van een eigen risico, er hoeft namelijk minder schade vergoed te worden. Bovendien hoeven er geen kleine schades afgewikkeld te worden. Bij klein schades worden er relatief hoge administratieve gerekend. Tevens zul je voorzichtiger rijden wanneer je weet dat de schade niet compleet vergoed wordt.

Hoger eigen risico bij jongeren
Jongeren onder de 24 jaar krijgen vaak een hoger eigen risico. Dit omdat zij statistisch gezien meer kans hebben op het veroorzaken van schade. Verzekeraars hanteren daarom bij jongeren een hoger eigen risico, wat vaak een bedrag is bovenop het standaard eigen risico. Wanneer het standaard eigen risico bijvoorbeeld € 200,- bedraagt en het extra eigen risico € 50,-, dan moet je zelf de eerste € 250,- betalen.

Voorbeeld eigen risico:
Hoe werkt het eigen risico bij de autoverzekering in de praktijk? Stel je hebt een autoverzekering afgesloten met een eigen risico van € 400,- . Wanneer je € 200,- schade hebt, zal je niks vergoed krijgen door je verzekeraar. De schade blijft namelijk beneden het eigen risico. Wanneer de schade € 500,- bedraagt, wordt er door je verzekeraar € 500,- minus het eigen risico uitgekeerd. Je krijgt dan dus € 100,- door de verzekeraar vergoed.

Vraag over autoverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in juli 2014. Laatst gewijzigd op 1 juli 2014.