Wat gebeurt er met mijn schadevrije jaren als ik mijn auto verkoop?

Ik heb mijn auto verkocht en er komt voorlopig geen nieuwe auto voor in de plaats. Wat gebeurt er met mijn schadevrije jaren?

Royement van de polis
Op het moment dat de polis volledig beëindigd (geroyeerd) wordt, maakt de verzekeringsmaatschappij het royementsaanhangsel op. Hierop staat per welke datum je hoeveel schadevrije jaren hebt. De schadevrije jarenkomen in het zogenoemde Roy-Data systeem te staan. Roy-Data is een landelijk systeem die verzekeringsmaatschappijen kunnen raadplegen op het moment dat zij een nieuwe autoverzekering aanvraag met meerdere schadevrije jaren krijgen. In Roy-Data blijven de schadevrije jaren een jaar geldig.

Schadevrije jaren waren tot op heden één jaar geldig na royement (beëindigen) van de autoverzekering. Vanwege recente marktontwikkelingen hebben verschillende verzekeraars hun beleid ten opzichte van het erkennen van schadevrije jaren verruimd. Derhalve is besloten om schadevrije jaren voortaan tot maximaal 3 jaar na royement toe te kennen.

Opschorting van de polis
Ook kun je ervoor kiezen om de polis tijdelijk te schorsen. Op deze manier betaal je geen premie als er geen auto is aangemeld op de polis, en blijven de schadevrije jaren 3 jaar bewaard.

Vraag over autoverzekering met betrekking tot schadevrije jaren beantwoord in juli 2014. Laatst gewijzigd op 6 april 2017.