College voor Zorgverzekeringen

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is sinds 1999 een zelfstandig bestuursorgaan. Het is de opvolger van de Ziekenfondsraad.

Het CVZ heeft als belangrijkste taak het adviseren van de overheid over de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering. Daarnaast kunnen verzekeraars aan het college vragen stellen aangaande het wel of niet vergoeden van zorg.

Ook kan de zorgverzekeraar verzekerden aanmelden bij het college wanneer er een betalingsachterstand van zes of meer maandpremies is. Er dient dan een bedrag, inclusief boete, aan het CVZ betaald te worden in plaats van aan de verzekeraar. De schuld aan de zorgverzekeraar is hiermee nog niet afgelost. Sinds 1 april 2014 heeft het CVZ een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland.

Begrip over de zorgverzekering omschreven in oktober 2014. Laatst gewijzigd op 27 oktober 2014.