Medicijnbeleid

Het merendeel van de vergoedingen op medicijnen is hetzelfde in de basis zorgverzekering. Toch kan het gebeuren dat je zorgverzekeraar voorgeschreven medicijnen niet vergoedt, terwijl een andere verzekeraar het misschien wel zou vergoeden.

Of de verzekeraar jouw medicijnen vergoed hangt af van het medicijnbeleid dat je zorgverzekeraar hanteert. Dit beleid staat vermeld in de polisvoorwaarden. Stel, je krijgt medicijnen voorgeschreven door je huisarts die niet in het beleid staan, dan moet je een eigen bijdrage betalen. Of stel dat je huisarts een duurdere variant van een middel heeft voorgeschreven, dan zul je het verschil tussen het goedkoopste medicijn en de duurdere variant zelf moeten bijbetalen.

Het kan zijn dat je bij de ene zorgverzekeraar een bepaald medicijn wel vergoed krijgt, terwijl dat bij een andere verzekeraar niet het geval is. De zorgverzekeraar mag namelijk zelf bepalen welk medicijn wel of niet vergoed wordt. Het gaat bij het wel of niet vergoeden om de werkzame stof die in het medicijn zit, niet om de merknaam. De vergoeding die jij ontvangt van de verzekeraar is afhankelijk van het beleid dat de verzekeraar voert. Binnen de zorg is daarom het 'medicijnbeleid' opgesteld, daarin staat welk medicijn wel of niet vergoed wordt.

Op de website Mijnmedicijnvergoeding.nl kun je per middel bekijken welke vergoedingen zorgverzekeraars hanteren.

Begrip over de zorgverzekering omschreven in oktober 2014. Laatst gewijzigd op 18 juni 2015.