Wanneer verstandig het eigen risico van de zorgverzekering te verhogen?

‘Ik weet dat er een wettelijk eigen risico bestaat en dat het eigen risico vrijwillig kan worden verhoogd, maar wanneer is dat wel en wanneer is dat niet verstandig?’

Er bestaat een eigen risico dat wettelijk is vastgesteld en op iedereen met een zorgverzekering van toepassing is. Er bestaat echter vrijwillig de mogelijkheid om voor een hoger eigen risico te kiezen. Of het wel of niet verstandig is om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen is vooral afhankelijk van de gezondheid. Als verwacht wordt dat er in een volgend kalenderjaar regelmatig een beroep op de gezondheidszorg moet worden gedaan, bijvoorbeeld in verband met een slechte gezondheid, chronische ziekte of andere aandoening, dan kan aangeraden worden om het eigen risico niet vrijwillig te verhogen. In dat geval is de kans namelijk aanwezig dat er voor een groter bedrag zorg of specialistische hulp wordt afgenomen dan het bedrag van het wettelijk eigen risico.

Het voordeel van een lagere premie van de zorgverzekering bij een hoger vrijwillig risico wordt teniet gedaan als het volledige bedrag van het wettelijke eigen risico en vrijwillig eigen risico worden verbruikt. Om te beoordelen of het dan verstandig is om een hoger risico te nemen, kan gekeken worden naar het afgelopen jaar. Als het wettelijk eigen risico niet is opgebruikt en de gezondheid is onveranderd gebleven, dan kan een volgend jaar het eigen risico vrijwillig worden verhoogd met het voordeel dat de zorgpremie in dat geval wordt verlaagd.

De lagere zorgpremie is niet gelijk aan het vrijwillig eigen risico.

Voorbeeld: vrijwillig extra eigen risico van € 500 geeft gemiddeld een korting op de premie van € 250. Het wettelijke eigen risico is niet van toepassing bij kinderen onder de 18 jaar.

Als je het komend jaar weinig zorgkosten verwacht kan je het verplichte eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen risico. Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 of €500. Dit is naast het verplichte eigen risico van €385 (in 2016 en 2017). Je totale eigen risico kan dus oplopen tot €885.

In ruil voor het risico dat je loopt, betaal je minder premie. Dat kan een besparing opleveren van enkele tientjes per maand. Sluit je een hoog vrijwillig eigen risico voor de zorgverzekering af, bedenk dan dat je dat bedrag in één keer moet kunnen betalen. Heb je een vrijwillig eigen risico afgesloten, dan tellen de medische kosten die je maakt eerst mee voor het verplicht eigen risico en pas daarna voor het vrijwillig eigen risico.

Vraag over zorgverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in september 2013. Laatst gewijzigd op 23 november 2016.