Ben ik voor zorg verzekerd als ik met vakantie ben in het buitenland?

Binnenkort ga ik met vakantie naar het buitenland. Ben ik voor zorg verzekerd tijdens mijn vakantie?

Ja, wanneer je met vakantie gaat naar het buitenland, ben je in principe verzekerd voor zorg. Je blijft verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Echter, dit houdt niet altijd in dat je gebruik kunt maken van dezelfde medische zorg en dezelfde vergoeding kan verwachten. Soms worden sommige kosten niet of niet geheel gedekt door de zorgverzekering. Dit hangt af van het land waar je verblijft. Het is raadzaam voorafgaand aan je vakantie een aanvullende verzekering of reisverzekering af te sluiten voor een volledige dekking.

Vakantie in een verdragsland
Nederland heeft met veel landen een verdrag afgesloten over de zorgverlening aan elkaars verzekerden. In deze verdragslanden heb je recht op medische zorg uit het wettelijke verzekeringspakket van dat land. Achteraf worden de kosten voor zorg met elkaar verrekend. Ga je op vakantie naar een niet-verdragsland, lees dan in de polis van je zorgverzekering of reisverzekering voor welke medische zorg je in dat land verzekerd bent.

Langere vakantie in het buitenland
Wanneer je langer in het buitenland bent (bijvoorbeeld anderhalf jaar voor een wereldreis), dan wordt er door de zorgverzekeraar in Nederland bepaald of je nog verzekerd bent. De zorgverzekeraar zal kijken naar zaken als:

  • naar welk land je gaat;
  • de duur van je vakantie;
  • of je daar gaat werken

Tip: vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

Europese ziektekostenverzekeringskaart
Ben je van plan om voor een langere tijd te gaan reizen of werken in Europa, dan is het raadzaam de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC) aan te vragen. Met die kaart wordt het makkelijker toegang te krijgen tot medische voorzieningen. Tevens krijg je de ziektekosten veel sneller vergoed. Je kunt de kaart aanvragen via je zorgverzekeraar of via de website van EHIC.

Vraag over zorgverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in juli 2014. Laatst gewijzigd op 1 juli 2014.