Wat gebeurt er als ik mijn zorgpremie niet betaal?

Een basis zorgverzekering is verplicht voor iedere inwoner van Nederland. Iedereen moet daarom zorgpremie betalen. Mar wat gebeurt er al ik, om wat voor reden dan ook, mijn zorgpremie niet betaal?
Krap bij kas? Dit zijn de gevolgen van het niet betalen van je zorgverzekering.

Krap bij kas? Dit zijn de gevolgen van het niet betalen van je zorgverzekering.

Wanneer je geen premie betaalt aan je zorgverzekeraar zal je in eerste instantie een aantal betalingsherinneringen ontvangen. Wanneer je hier geen gehoor aan geeft zal de zorgverzekeraar wellicht overgaan tot een aanmaning. Wanneer je langer dan zes maanden geen premie meer betaalt aan je zorgverzekeraar wordt je aangemeld bij het CAK.

Zodra je bent aangemeld door je verzekeraar bij het CAK ga je een zogenoemde ‘bestuursrechtelijke premie’ betalen van 134,38 per persoon, per maand. Waarschijnlijk ligt dit bedrag hoger dan de premie voor jouw basisverzekering. Daarnaast is de kans groot dat je aanvullende verzekeringen zullen worden beëindigd. De ‘bestuursrechtelijke premie’ wordt bovendien niet meer via een automatisch incasso bij je geïnd, maar zal ingehouden worden op je loon of uitkering en je zorgtoeslag wordt ook direct aan het CAK betaalt. Zodra je alle schuld hebt afgelost zal je zorgverzekeraar je afmelden bij het CAK.

Vraag over zorgverzekering met betrekking tot premie beantwoord in juli 2017. Laatst gewijzigd op 27 juli 2017.