AirBNB-verhuurders nog vaak onderverzekerd

Veel AirBNB-verhuurders zijn nog altijd onderverzekerd, wat ze duur kan komen te staan. Tot voor kort waren er voor hen nog weinig mogelijkheden om een dekkende verzekering af te sluiten. Inmiddels is het aantal mogelijkheden gegroeid, maar leidt dit ook tot hogere premies. De verzekeringsmarkt voor AirBNB-verhuurders blijft voor veel verhuurders nog een grijs gebied.
Veel AirBNB-verhuurders nog onderverzekerd

Veel AirBNB-verhuurders nog onderverzekerd

Veel verhuurders via AirBNB blijven nog onderverzekerd, wat kan leidden tot fikse kosten in geval van schade. In Brighton liepen begin juli nog vier mensen zware verwondingen op bij een ongeluk in huis dat via AirBNB werd gehuurd. Het incident is opnieuw aanleiding voor onder andere verzekeraars te waarschuwen voor de gevaren van onderverzekering. Waar voorheen nog weinig mogelijkheden waren voor verhuurders, zijn deze mogelijkheden inmiddels al verder uitgebreid. Dit leidt er echter wel toe dat de premies van verzekeringen stijgen. Toch blijft de verzekeringsmarkt voor veel AirBNB-verhuurders nog een grijs gebied.

Onderverzekerd
Er zijn inmiddels al wat incidenten te benoemen waarbij huurders via AirBNB te maken kregen met schade aan de woning of zichzelf tijdens de huurperiode. Dit kan voor verhuurders die hier geen passende verzekering voor hebben afgesloten een flinke kostenpost worden. Reden voor AirBNB om de zogeheten Verhuurders Garantie in het leven te roepen. Deze verzekering dekt de schade tot een bedrag van 800.000 euro. Echter, ook hier is de verhuurder niet volledig gedekt. In de verzekering is persoonlijke aansprakelijkheid bijvoorbeeld niet meeverzekerd. Daarnaast moest de verhuurder eerst aankloppen bij de eigen woonverzekering, alvorens men schade kan claimen op de Verhuurders Garantie.

Ondanks het feit dat veel AirBNB-verhuurders onderverzekerd zijn, geeft twee derde van de Nederlandse verhuurders aan zich niet extra te willen verzekeren. Dit blijkt uit een eerdere enquête door Gfk. Opvallend aangezien schade aan huis bij AirBNB niet word gedekt op de woonverzekering. Ook bij letstelschade die een huurder oploopt, moet de verhuurder de kosten zelf betalen. Onderverzekering kan dus voor verhuurders erg ongunstig zijn.

Meer mogelijkheden
De opties voor AirBNB-verhuurders zijn inmiddels wel toegenomen. Naast de Verhuurders Garantie van AirBNB, bieden verschillende verzekeraars mogelijkheden om risico’s te dekken. Verzekeraars als Interpolis en Centraal Beheer Achmea hebben bijvoorbeeld dekking voor tijdelijke verhuur opgenomen. Sommige andere verzekeraars nemen de risico’s voor verhuurders op in het standaard pakket, andere bieden hiervoor een aanvullende verzekering aan. De verzekeringsmarkt lijkt dus meer rekening te houden de deeleconomie die steeds groter wordt. AirBNB en Uber zijn hier bekende voorbeelden van. Gevolg is wel dat een groeiend aantal verzekeringen voor onder andere AirBNB-verhuurders leidt tot hogere premies. Uit eerder onderzoek van MoneyView bleek al dat de premies voor de inboedelverzekering en opstalverzekering met allriskdekking het afgelopen jaar flink in prijs zijn gestegen.

Gepubliceerd op 19 juli 2016 om 17:07 uur.