Britse verzekeraars onthullen cijfers gehonoreerde claims

Voor het eerst hebben Britse verzekeraars cijfers gepubliceerd van het aantal claims dat wordt gehonoreerd. Daaruit blijkt onder andere dat autoverzekeraars 99 procent van de schadeclaims uitkeren. Volgens het Britse verbond van verzekeraars ABI zijn de gepubliceerde cijfers belangrijk om het vertrouwen in verzekeraars terug te winnen.
Verzekeraars onthullen hoog aantal gehonoreerde claims voor auto-, reis- en opstalverzekering

Verzekeraars onthullen hoog aantal gehonoreerde claims voor auto-, reis- en opstalverzekering

Verzekerden die in het Verenigd Koninkrijk een schadeclaim indien bij de autoverzekeraar, hebben 99 procent kans dat deze claim wordt gehonoreerd. Dat blijkt uit onderzoek van financieel toezichthouder Association of British Insurers (ABI), waar Amweb melding van maakt. ABI kan worden vergeleken met het Verbond van Verzekeraars in Nederland. De toezichthouder meldt dat deze statistieken voor het eerst naar buiten worden gebracht en met name om het vertrouwen van verzekeraars bij consumenten terug te winnen. Volgens de Britse toezichthouder kan het vertrouwen van consumenten niet worden terugverdiend zonder transparant te zijn over de hoeveelheid claims die worden betaald en waarom een minderheid van de vorderingen vaak wordt geweigerd.

Vertrouwen
Volgens Huw Evans, algemeen directeur bij ABI, is het publiceren van het aantal schadeclaims dat wordt gehonoreerd een belangrijke stap om het tegenvallende imago van verzekeraars te verbeteren. “Als verzekeraar willen we dat onze klanten meer vertrouwen in ons hebben. We kunnen dat vertrouwen niet verdienen zonder transparant te zijn over hoeveel schadeclaims worden betaald en waarom een minderheid van de vorderingen meestal wordt geweigerd. Dat is de reden waarom de cijfers die we vandaag publiceren zo belangrijk zijn”, aldus Evans.

 

“In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, willen verzekeraars eerlijke claims betalen. Het helpt namelijk niemand wanneer klanten een verkeerd verzekeringsproduct hebben afgesloten of belangrijke informatie wordt verzwegen.”

Cijfers
Het onderzoek van ABI is gebaseerd op 6,9 miljoen claims, behandeld door 19 verzekeraars in 2013 en 2014. Daaruit blijkt dat bestuurders die een schade claimen, gemiddeld ruim 2160 Britse pond krijgen uitgekeerd. Van de in totaal 6,9 miljoen claims, is de meerderheid (4,3 miljoen) geclaimd op de autoverzekering. Gevolgd door 1,8 miljoen voor de opstalverzekering en 800.000 claims op de reisverzekering.

De belangrijkste den om ene claim op een opstalverzekering af te wijzen, zijn eigen gebrek, slecht onderhoud, een claim die onder het eigen risico valt en niet-passende dekking. Bij de reisverzekering worden claims afgewezen doordat de verzekerde reeds bestaande medische problemen niet eerder heeft gemeld, verlies van spullen niet kon worden aangetoond en omdat de claim lager is dan het eigen risico. De Financial Times heeft meer uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd.

Opvallend
Toch zijn de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot het hoge uitkeringspercentage opvallend te noemen. De premies van autoverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk blijven stijgen doordat er veel sprake is van verzekeringsfraude. Het land heeft inmiddels de bijnaam ‘Whiplash hoofdstad van Europa’ gekregen, wat refereert naar het hoog aantal frauduleuze claims. De Britse regering introduceerde in 2013 een nieuw systeem om het stijgend aantal verzekeringsfraudes aan te kunnen pakken.

Ook Ian Crowder van AA Insurance gaf aan dat verzekeraars worstelen om zich tegen fraudeurs te kunnen weren. “Het is bijna onmogelijk voor verzekeraars om te bewijzen dat een whiplash claim niet heeft plaatsgevonden. Rechtbanken staan bijna altijd aan de kant van de eiser. Hierdoor zijn verzekeraars geneigd zich niet tegen een claim te verdedigen, zelfs als ze vermoeden dat ze misschien frauduleus zijn”, aldus Crowder.

Toezichthouder ABI wil de informatie uit het onderzoek ook gebruiken om bewustwordingscampagne te lanceren. Consumenten zouden op deze manier kunnen worden geholpen om de juiste verzekering af te sluiten. Daarnaast moeten de resultaten ervoor zorgen dat consumenten het vertrouwen in verzekeraars terugkrijgen.

Lees ook:

Gepubliceerd op 27 januari 2016 om 14:46 uur. Geactualiseerd op 29 juni 2016 om 10:24 uur.