Autoverzekeraars constateren fraude bij autoreparaties

Acht autoverzekeraars hebben meegedaan met een steekproef waarbij van vijfhonderd auto’s de reparaties zijn onderzocht die betrekking hadden op blikschade. Daaruit is gebleken dat bij 10 procent sprake is van fraude.
Grootschalige fraude ontdekt bij autoreparaties door schadeherstelbedrijven

Grootschalige fraude ontdekt bij autoreparaties door schadeherstelbedrijven

De steekproef werd in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit uitgevoerd. Achmea, Reaal, Nationale Nederlanden, Generali, Delta Lloyd, ASR en Allianz zijn de acht autoverzekeraars die bij de steekproef waren betrokken.

Fraude bij 10 procent van de autoreparaties

Het Verbond van Verzekeraars is geschokt door de uitkomst van de steekproef, waarbij er in 10 procent van de gevallen fraude is geconstateerd. Ook wordt het volstrekt onacceptabel geacht en doet het Verbond een oproep aan de autoschadeherstelbranche om actie te ondernemen.

Tijdens de steekproef zijn er door deskundigen op het gebied van fraude en schade-experts ongeveer vijfhonderd auto’s gecontroleerd. De totale schadelast die daar betrekking op heeft, bedraagt bijna 1 miljoen euro. In de situaties waarbij er sprake was van fraude bleken de daadwerkelijke kosten van herstel meer dan 18 procent lager uit te vallen dan berekend en daarbij zaten ook uitschieters van meer dan 50 procent.

Er werd door de deskundigen een ontdekking gedaan die betrekking had op het in rekening brengen van niet-gebruikte onderdelen. Ook werkzaamheden die slechts beperkt of helemaal niet werden uitgevoerd, bleken dikwijls in rekening te worden gebracht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schadeherstel, waarbij een onderdeel vervangen zou moeten worden, maar waarvoor in de plaats gekozen werd voor uitdeuken. Ook het in rekening gebrachte spuitwerk bleek vaak niet eens uitgevoerd te zijn.

Nadelig voor autobezitters

De fraude van schadeherstelbedrijven is niet alleen nadelig voor de verzekeraars die autoverzekeringen aanbieden, maar ook voor de verzekerden zelf. Door de fraude met reparaties kan er namelijk sprake zijn van waardevermindering van de auto. Bovendien kan de verkeersveiligheid in het geding komen doordat een auto anders of minder goed is hersteld in fraudesituaties.

Er komt nog een ander aspect bij kijken, want als er sprake is van grootschalige fraude dan heeft dat doorgaans invloed op de premie van de autoverzekering. Die kan dan namelijk stijgen.

De autoverzekeraars hebben laten weten dat er extra actie wordt ondernomen door op uitgevoerde reparaties strenge controles uit te voeren. Ook wordt in overweging genomen om de eigenaar van de auto standaard een kopie van de calculatie te doen toekomen. De verzekerde kan dan zelf eventueel nagaan of er sprake is van misstanden en daarvan melding doen bij de autoverzekeraar.

Het Verbond is het gesprek aangegaan met de branche van herstelbedrijven en heeft een oproep gedaan om serieus om te gaan met de constateringen. Zo zal de schadeherstelbranche moeten erkennen dat de fraude niet een incident is, maar dat het om een structureel probleem gaat. Er zullen volgens het Verbond dan ook maatregelen moeten worden genomen om het probleem tegen te gaan en fraude uit te bannen. Overigens zijn de volledige uitkomsten van de steekproef door de samenwerkende partijen en het gedane onderzoek opgenomen in een rapport met de titel ‘Blik op blikschadeherstel'.

Gepubliceerd op 19 juni 2014 om 9:39 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:28 uur.