Consumentenbond: Forse stijging zorgpremies onnodig

Zorgverzekeraars zouden ruim € 3,3 miljard aan overtollige reserves bezitten volgens berekeningen van de Consumentenbond. De bond wil niet dat verzekeraars ‘onnodig geld oppoten’, maar vindt dat zorgverzekeraars er juist alles aan moeten doen om premiestijging van de zorgverzekering te beperken.
Zorgverzekeraars verzuimen om reserves in te zetten om de premiestijging te beperken volgens de Consumentenbond

Zorgverzekeraars verzuimen om reserves in te zetten om de premiestijging te beperken volgens de Consumentenbond

De Nederlandsche Bank (DNB) verplicht zorgverzekeraars om financiële reserves aan te houden voor een betere solvabiliteit. Deze reserves kunnen in de toekomst gebruikt worden om de bekostiging van de zorg draaiende te houden. Vele organisaties hebben kritiek op deze manier van werken, omdat zij vinden dat het geld nutteloos op de plank blijft liggen.

Minder winst

Uit de cijfers van de vier grote verzekeringsmaatschappijen CZ, Menzis, VGZ en Achmea blijkt dat zij minder winst maken. De Consumentenbond heeft geconstateerd dat de totale winst over 2015 meer dan gehalveerd is ten opzichte van 2014. Desondanks konden deze verzekeraars gezamenlijk € 307 miljoen in de reservepot stoppen. Daarnaast is de € 1,1 miljard aan reserve die gereserveerd was op tekorten op te vangen nauwelijks gebruikt.

Inzet financiële reserves

De vier grootste verzekeraars gaan allemaal zeer uiteenlopend om met de reserves. Naar verluidt heeft Achmea de meeste winst opgepot om de reserves te spekken en komt daarmee uit op € 1,4 miljard. Verzekeraar Menzis daarentegen zet de reserves in om de premie zoveel mogelijk te drukken en heeft daardoor het minste geld in de spaarpot zitten circa € 205 miljoen.

DSW

Tijdens Prinsjesdag maakte het kabinet bekend een premiestijging van € 3,50 per maand te verwachten. DSW, die traditiegetrouw als eerste de nieuwe premies voor het volgend jaar bekend maakt, maakte echter bekend dat zij de premies gaan verhogen met € 9,25 per maand. Dat is bijna 3x zoveel. Voorgaande jaren bleek de premie van DSW leidend te zijn voor andere verzekeraars. De Consumentenbond wil dan ook dat de zorgverzekeraars alles op alles zetten om de premiestijging te beperken. Tot half november hebben zij nog de tijd om de premies bekend te maken. Vanaf dan is het weer mogelijk om zorgverzekeringen te vergelijken.

Gepubliceerd op 27 oktober 2016 om 12:00 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 16 november 2016 om 16:02 uur.