Premies zorgverzekering vallen hoger uit dan voorspeld

Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de premie voor de zorgverzekering van volgend jaar bekend gemaakt. De maandelijkse premie wordt maandelijks met € 9,25 verhoogd. De stijging van de premie valt fors hoger uit dat het kabinet op Prinsjesdag voorspelde.
Zorgpremie 2017 mogelijk hoger dan voorspeld

Zorgpremie 2017 mogelijk hoger dan voorspeld

Traditiegetrouw is zorgverzekeraar DSW de eerste die de premie van de zorgverzekering voor het volgende jaar bekend maakt. Dinsdag kondigde zij aan dat de premie voor 2017 met circa 10% zal stijgen ten opzichte van 2016. Deze stijging valt fors hoger uit dan de eerder, door de minister op Prinsjesdag gepresenteerde, raming.

Stijging zorgpremie
DSW heeft aangegeven dat er verschillende redenen zijn om de zorgpremie te laten stijgen. Verschillende oorzaken zouden zijn de toename van het gebruik van dure medicijnen, de uitbreiding van het basispakket, maar ook loon- en prijsstijgingen.

Ook de hogere kosten voor wijkverpleging die vanaf 2015 terug zijn in het basispakket spelen een rol bij de premiestijging. Voorheen werd wijkverpleging nog vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Financiële reserves zorgverzekeraar
Niet alleen DSW maar ook andere zorgverzekeraars, zoals CZ en Zilveren Kruis Achmea, hebben aangegeven dat hun zorgpremie volgend jaar mogelijk hoger uit gaat vallen dan de voorspelling van het kabinet. De verzekeraars denken dat minister Schippers (Volksgezondheid) zich rijk heeft gerekend door ervanuit te gaan dat zorgverzekeraars tezamen 2 miljard euro uit eigen reserves putten.

Per premiebetaler heeft DSW vorig jaar 145 euro op jaarbasis aan reserves onttrokken om zo de premiestijging te beperken. Willen zij de eigen reserves op een verantwoord niveau houden, dan zien zij geen ruimte om deze in 2017 met eenzelfde bedrag af te bouwen. Eerder al gaven zorgverzekeraars CZ en Menzis aan dat de reserves eindig zijn.

In de tweede kamer zijn de reactie gemengd. Sommige partijen vragen zich af of het wel klopt wat de verzekeraars zeggen. Anderen willen weten hoe minister Schippers tot haar raming is gekomen of pleiten nu al voor een compensatie van de koopkracht.

Eigen risico
In tegenstelling tot de premiestijging van de zorgverzekeringen, zal het eigen risico in 2017 voor het eerst sinds de invoering gelijk blijven. Naast het verplichte eigen risico kunnen verzekerden ook kiezen voor een hoger vrijwillige eigen risico. Dit heeft als voordeel dat de maandelijkse premie lager uit kan vallen.

Verzekeraars hebben nog tot half november om hun premie bekend te maken. Mensen die van plan zijn om over te stappen wordt aangeraden tijdig een begin te maken met het maken van een vergelijking.

Gepubliceerd op 28 september 2016 om 9:30 uur in de categorie zorgverzekering.