Goedkopere zorgverzekering mogelijk in 2015

Op zoek naar een goedkopere zorgverzekeringen? Dit lijkt voor komend jaar mogelijk. De grote verzekeraars hebben in 2013 een grote winst geboekt en beschikken in totaal over een bedrag van 9,7 miljard euro in kas. Dat is volgens de Consumentenbond een teken dat een goedkopere zorgverzekering zeker tot de mogelijkheden behoort in 2015.
Grotere winsten zorgen voor mogelijk goedkopere zorgverzekeringen in het nieuwe jaar.

Grotere winsten zorgen voor mogelijk goedkopere zorgverzekeringen in het nieuwe jaar.

Er is een onderzoek uitgevoerd door de Consumentenbond en daaruit blijkt dat de winst van de zorgverzekeraars VGZ, Menzis, CZ en Achmea tot een bedrag van 1,4 miljard euro is gestegen. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van de behaalde winst in 2012. Omgerekend komt dat neer op een winst per verzekerde van gemiddeld 116 euro en VGZ spande zelfs de kroon met een winst per verzekerde van 159 euro.

Achmea, VGZ, CZ en Menzis zijn de vier grootste zorgverzekeraars in Nederland en bedienen 90 procent van de markt. Uit het onderzoek is verder gebleken dat er sprake is van een grotere reserve dan wettelijk verplicht is. Er is namelijk 5,8 miljard euro meer aan reserves beschikbaar dan op grond van de wet verplicht is. Het ligt volgens de Consumentenbond dan ook voor de hand dat er in 2015 een goedkopere zorgverzekering komt door de premie te verlagen.

Lagere zorgpremie

Als er naar de reserves van de zorgverzekeraars wordt gekeken, dan kan er inderdaad sprake zijn van het verlagen van de premie van de zorgverzekering. Het is echter aan de verzekeraars of zij inderdaad een goedkopere zorgverzekering in 2015 zullen aanbieden. Overigens heeft de VVD als politieke partij een reactie gegeven op het voorstel van de Consumentenbond en laten weten het een roekeloos voorstel te vinden, waaruit weinig inzicht getuigd van de werking van het zorgstelsel. Een eenmalige verlaging van de premie zou volgens het Kamerlid Arno Rutte er uiteindelijk toe leiden dat er in de navolgende jaren minder mogelijkheden zijn om de stijging van de zorgpremie af te remmen.

Premies basisverzekeringen vergelijken

De eerste verzekeraar die de nieuwe premie van de basisverzekering voor het jaar 2015 bekend heeft gemaakt, is DSW. Deze zorgverzekeraar kwam traditiegetrouw als eerste naar buiten met de nieuwe premies. Er is door de verzekeraar gekozen voor het gelijk laten blijven van de premie basisverzekering en aanvullende verzekering. DSW biedt een basisverzekering vanaf 72 euro per maand bij het hoogste vrijwillige eigen risico van 500 euro. De standaardpremie zonder vrijwillig eigen risico zal net als dit jaar uitkomen op een bedrag van 95 euro.

De andere zorgverzekeraars zullen in de loop van de volgende maand of uiterlijk medio november de nieuwe premies van de basisverzekering bekendmaken. Het zal dan al snel duidelijk worden of de Consumentenbond gehoord is en er goedkopere zorgverzekering mogelijk zijn in 2015. Vanaf het moment dat de premies bekend zijn, is het aan te raden om te gaan vergelijken. Wie geld wil besparen, kan op zoek gaan naar de laagste premie basisverzekering. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering is het onder meer ook aan te raden om naar de inhoud van de dekking te kijken in combinatie met de hoogte van de premie.

Gepubliceerd op 24 september 2014 om 14:40 uur in de categorie zorgverzekering.