Groningers en Friezen kiezen het vaakst gepaste dekking autoverzekering

De automobilisten in Groningen en Friesland kiezen bij het afsluiten van een autoverzekering het vaakst voor een gepaste dekking in vergelijking met inwoners uit andere provincies in Nederland.
Groningers en Friezen hebben vaker gepaste dekking autoverzekering

Groningers en Friezen hebben vaker gepaste dekking autoverzekering

Uit een analyse van een verzekeringssite is gebleken dat autobezitters in Groningen en in Friesland net even vaker voor een gepaste dekking kiezen bij het afsluiten van een autoverzekering. Dat kan komen door zuinigheid, maar ook doordat er sprake is van meer bewustzijn ten aanzien van eventuele oververzekering.

Gepaste dekking autoverzekering

Met een gepaste dekking voor de autoverzekering wordt bedoeld dat de dekking is afgestemd op onder meer de leeftijd van de wagen. Die keuze voor een gepaste dekking is vrij, want alleen de WA verzekering is voor het in het bezit hebben van een auto een verplichting.

Een all risk dekking is niet meer interessant voor auto’s die de leeftijd van vier jaar gepasseerd zijn. Deze dekking is vooral geschikt voor nieuwe auto’s in de leeftijd tot vier jaar. De lage dagwaarde maakt dat auto’s ouder dan vier jaar beter verzekerd kunnen worden met een beperkt casco dekking.

Uit de analyse is nu gebleken dat het vooral Groningers en Friezen zijn die bij een auto met een leeftijd van minimaal vier jaar eerder voor een beperkt casco dekking kiezen dan voor een all risk verzekering.

In andere provincies, zoals in Drenthe, Flevoland en in Zuid-Holland, kiezen autobezitters vaker voor een all risk autoverzekering voor wagens die ouder zijn dan vier jaar.

Een verklaring voor de keuze voor een all risk dekking kan zijn, dat er voor de aankoop van de auto een lening is afgesloten. Op het moment dat een auto dan total loss wordt verklaard, dan blijft de lening bestaan en wordt de dagwaarde van wagen bij een all risk verzekering uitgekeerd. Op die manier kan er met de vergoeding een andere auto worden gekocht.

Autoverzekering met nieuwwaarderegeling

Er is nog een ander aspect dat belangrijk is bij het afsluiten van een all risk autoverzekering en dat is de nieuwwaarderegeling. Uit een ander onderzoek is gebleken dat het vooral bij het kopen van een duurdere wagen en het afsluiten van een autoverzekering extra aandacht besteed moet worden aan de nieuwwaarderegeling.

Er zijn namelijk grote verschillen te ontdekken in de maximale vergoeding voor de nieuwwaarde die door verzekeraars wordt verstrekt als de auto total loss is verklaard of door diefstal is ontvreemd.

Er zijn meerdere verzekeraars die een maximaal bedrag toekennen met betrekking tot de nieuwwaarde van de wagen, waarbij het maximum veelal ligt tussen 70.000 en 80.000 euro. Er zijn echter ook verzekeraars die maximale bedragen hanteren tussen 45.000 en 50.000 euro.

De reden dat er een maximum gesteld wordt aan de nieuwwaardevergoeding is dat dure auto’s sneller in waarde dalen. Overigens wordt vaak wel de gelegenheid geboden om het bedrag te verhogen, maar dat gaat dan gepaard met een hogere premie.

Verder kan er ook verschil zijn in de looptijd van de nieuwwaarderegeling bij een all risk autoverzekering. Deze regeling komt namelijk na een, twee of drie jaar te vervallen, waarna alleen de vervangingswaarde nog wordt uitgekeerd.

Het is dan ook zeker aan te raden om altijd een gepaste dekking voor de autoverzekering te kiezen en deze aan te passen als een minder uitgebreide dekking op basis van de leeftijd van de auto volstaat.

Gepubliceerd op 28 maart 2014 om 8:06 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:23 uur.