Meer dan miljoen verzekerden wisselen van zorgverzekering

Aan de hand van de voorlopige cijfers van het informatiecentrum Vektis heeft Zorgverzekeraars Nederland bekendgemaakt dat er dit jaar in totaal bijna 1.1 miljoen verzekerden van zorgverzekering zijn gewisseld.
1,1 miljoen consumenten kiezen voor andere zorgverzekering

1,1 miljoen consumenten kiezen voor andere zorgverzekering

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er 6,5 procent overstappers van zorgverzekering zijn van het totaal aantal verzekerden. Dat blijkt in vergelijking met de voorlopige cijfers die in het begin van 2014 werden gepresenteerd een stijging te zijn. In januari vorig jaar lag het voorlopige percentage namelijk op 5,7 procent. Uiteindelijk bleek het aantal definitieve overstappers van zorgverzekering op basis van de cijfers uit te komen op een totaal van 6,5 procent.

Voorlopige cijfers overstappers zorgverzekering

Het betreft hier voorlopige cijfers die betrekking hebben op het overstappen van zorgverzekering, waarbij er uit is gegaan van de verzekerden die hun polis tijdig hebben opgezegd. Dat was mogelijk tot en met 31 december. Er zijn nu nog verzekerden die de polis wel hebben opgezegd, maar nog geen definitieve keuze hebben gemaakt voor een andere zorgverzekeraar. Dat is ook een reden waarom er nog gesproken wordt over voorlopige cijfers.

De verzekerden die de zorgpolis tijdig en uiterlijk op 31 december hebben opgezegd, krijgen nog tot 1 februari de gelegenheid om een definitieve keuze voor een zorgverzekeraar te maken. De zorgverzekering zal bij het afsluiten met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2015. Er bestaat een mogelijkheid dat verzekerden die de bestaande polis tijdig hebben opgezegd na een vergelijking alsnog besluiten om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven. In dat opzicht kunnen er in de maand januari dan ook nog geen definitieve cijfers worden gegeven over het aantal overstappers dat voor een andere zorgverzekeraar heeft gekozen.

Inzicht in marktverschuivingen

Op dit moment kan Zorgverzekeraars Nederland nog geen inzicht geven in een eventuele marktverschuiving tussen zorgverzekeraars. Ook dit heeft weer te maken met de uiterlijke overstapdatum van 31 januari 2015. Er wordt pas concreet inzicht in eventuele marktverschuivingen geboden in de maand april, wanneer er een analyse heeft plaats kunnen vinden van de overstappers en de keuze die de verzekerden hebben gemaakt bij het afsluiten van een zorgverzekering.

Er zijn namelijk meerdere verzekeraars die voor dit jaar een budgetpolis op de markt hebben gebracht. Ook wordt aan de hand van de analyse duidelijk in hoeverre de verzekerden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om zelf een hoger vrijwillig eigen risico te kiezen. Er wordt dan gekeken of verzekerden deze keuze hebben gemaakt en daarnaast wordt beoordeeld of het bedrag van het eigen risico daarbij is aangepast. In 2015 is het verplicht eigen risico 375 euro en kan er bij de meeste verzekeraars vrijwillig een hoger eigen risico worden gekozen met keuze uit bedragen die variëren van 100 euro tot 500 euro.

Als de gegevens in april bekend zijn, wordt ook duidelijk hoeveel verzekerden er gekozen hebben voor een budgetpolis, restitutiepolis of een naturapolis. Wie de zorgverzekering tijdig heeft opgezegd, doet er goed aan om de mogelijkheden met elkaar te vergelijken en rekening te houden met de hoogte van de premie, vrijheid van zorgkeuze en dekking bij aanvullende zorgpolissen.

Gepubliceerd op 7 januari 2015 om 9:20 uur in de categorie zorgverzekering.