Meerderheid autoverzekeraars negeert uniformering schadevrije jaren autoverzekering

Meer dan de helft van de autoverzekeraars negeert de nieuwe regels die moeten zorgen voor uniformering van schadevrije jaren bij de autoverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van MoneyView die onderzoek deden naar de nieuwe regeling. Veel verzekeraars lappen de nieuwe regels dus voorlopig aan hun laars.
Veel verzekeraars negeren regels voor uniformering schadevrije jaren

Veel verzekeraars negeren regels voor uniformering schadevrije jaren

De meerderheid van de autoverzekeraars lapt de regels voor uniformering van schadevrije jaren nog aan zijn laars. Onderzoek van MoneyView laat zien dat verzekeraars de nieuwe regeling nog nauwelijks hebben doorgevoerd in hun polisvoorwaarden. Het Verbond van Verzekeraars wilde met invoering van Bedrijfsregeling nr. 11, de regeling voor uniformering van schadevrije jaren, juist meer transparantie en eenduidigheid betreft schadevrije jaren en de gevolgen op de bonus/malus-ladder bij een schuldschade. Consumenten lijken dus vooralsnog weinig te merken van de regeling die verzekeraars vanaf 1 januari 2016 zouden moeten hanteren. In ieder geval blijkt er nog geen sprake te zijn van een uniform systeem.

Nieuwe regeling

Uit het onderzoek van MoneyView blijkt namelijk dat slechts 45% van de verzekeraars de nieuwe regeling heeft opgenomen in de polisvoorwaarden van de autoverzekering. Daarnaast heeft slechts 20% de regeling doorgevoerd voor zowel de opbouw en terugval van schadevrije jaren in de bonus/malus-ladder. Een kwart van de autoverzekeraars heeft de nieuwe regeling deels doorgevoerd. De meerderheid van de verzekeraars (55%) heeft Bedrijfsregeling nr. 11 niet opgenomen in de voorwaarden of niet duidelijk aangegeven welke aanpassingen er naar aanleiding van de nieuwe regels zijn doorgevoerd. Het beoogde uniforme systeem lijkt dus vooralsnog ver te zoeken.

Transparantie schadevrije jaren

De nieuwe regels hadden als doel ervoor te zorgen dat consumenten meer inzicht kregen over hoeveel schadevrije jaren men heeft en wat de gevolgen zijn voor de bonus/maluspositie. Daarnaast zou de regeling er ook voor moeten zorgen dat het transparanter is wat het gevolg voor de premie van de autoverzekering is, als er sprake is van schuldschade. MoneyView concludeert nu dat dat doel niet behaald is.

Consequentie premie autoverzekering

Het aantal schadevrije jaren is van invloed op de premie van de autoverzekering. Hoe meer aantal schadevrije jaren zijn opgebouwd, hoe lager de premie. Bij een schuldschade kan de premie van de autoverzekering juist omhoog gaan. “Omdat slechts een beperkt aantal autoverzekeraars iets met de nieuwe regeling heeft gedaan, is er nog geen markt breed effect te bespeuren”, aldus MoneyView. Daarnaast is het ook nog niet exact aan te geven wat de premiegevolgen zijn van de invoering van Bedrijfsregeling nr. 11. Bij autoverzekeraars die de nieuwe regeling wel hanteren, lijkt een schuldschade gemiddeld genomen een lagere premiestijging tot gevolg te hebben dan voorheen het geval was.


Lees ook:

Gepubliceerd op 24 mei 2016 om 12:50 uur in de categorie autoverzekering.