Terugvaltabel schadevrije jaren autoverzekering vanaf 2016

De regels ten aanzien van schadevrije jaren voor de autoverzekering worden verder aangescherpt voor verzekeraars. Met ingang van 1 januari 2016 gebruiken alle verzekeraars dezelfde terugvaltabel voor schadevrije jaren.
Uniform systeem met terugvaltabel voor schadevrije jaren autoverzekering

Uniform systeem met terugvaltabel voor schadevrije jaren autoverzekering

Sinds 2014 zijn de eerste stappen ten aanzien van het invoeren van nieuwe regels met betrekking tot het aantal schadevrije jaren voor de autoverzekering al gezet. Vanaf die tijd zijn verzekeraars verplicht om het aantal schadevrije jaren aan de verzekerde kenbaar te maken. Met ingang van 1 januari 2016 worden de regels verder aangescherpt en gaan alle verzekeraars gebruikmaken van dezelfde terugvaltabel. De schadevrije jaren worden dan door alle verzekeraars op dezelfde manier vastgesteld. Deze uniformiteit schept duidelijkheid voor iedereen met een autoverzekering.

Op dit moment is het nog zo dat als je schade claimt, het per verzekeraar verschilt hoeveel schadevrije jaren verliest. Wijziging van de regelgeving schept duidelijkheid voor iedereen met een autoverzekering.

Uniforme wijze

Er komt per 1 januari 2016 een uniforme wijze voor het vaststellen van schadevrije jaren. Op dit moment kunnen verzekeraars nog altijd zelf bepalen hoeveel jaren er in mindering worden gebracht, maar daar komt met de invoering van de terugvaltabel verandering in. De vaste tabel zal duidelijkheid bieden in het verlies van schadevrije jaren bij het claimen van één schade en bij het claimen van meerdere schades via de autoverzekering. Overigens geldt deze werkwijze alleen voor de verzekerden die per 1 januari 2016 een nieuwe autoverzekering afsluiten of overstappen naar een andere verzekeraar.

Schuldschade

In het nieuwe systeem geeft de terugvaltabel aan dat er bij een schuldschade altijd sprake zal zijn van een terugval van vijf schadevrije jaren. In het nieuwe systeem zal er ook meer duidelijkheid komen ten aanzien van de schadeclaims die geen invloed hebben op het aantal schadevrije jaren dat in mindering gebracht kan worden. Enkele voorbeelden daarvan zijn onder meer het ontstaan van ruitschade, schade door hagel of schade als gevolg van joyriding.

Ook diefstal heeft geen invloed op het aantal schadevrije jaren van de autoverzekering. Overigens zijn er ook schades die buiten de schuld van de verzekerde ontstaan, maar waarbij er na het claimen van schade wel een terugval kan ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vandalisme.

Schadeclaim bij 15 schadevrije jaren

De duidelijkheid en uniformiteit zijn uiteraard voordelen van het nieuwe systeem, waarbij verzekeraars gebruikmaken van de terugvaltabel. Er is echter ook een nadeel aan verbonden, want bij vijftien schadevrije jaren of meer en het indienen van een schadeclaim zal er automatisch een terugval zijn naar tien schadevrije jaren. Mochten er dan toevallig in een jaar twee schuldschades zijn die allebei geclaimd worden, dan kan er ineens sprake zijn van een terugval naar vijf schadevrije jaren.

Verder maakt het nieuwe systeem geen onderscheid in de hoogte van de geclaimde schade en zal een schade van bijvoorbeeld 600 euro een net zo grote terugval betekenen als een schadeclaim met een bedrag van 6.000 euro. De verzekeraars die autoverzekeringen aanbieden, mogen ook met het nieuwe systeem nog wel een eigen tabel voor het bonus/malus systeem hanteren. Het is nu en ook met de invoering van het nieuwe systeem aan te raden om voor het claimen van schade altijd eerst na te gaan of het claimen nadeliger is dan het zelf betalen van kleine schades.

Lees ook:

Gepubliceerd op 22 april 2015 om 11:14 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 3 november 2015 om 14:25 uur.