Nieuwe polis voor zorgverzekering met lagere premie

De minister van Volksgezondheid wil een nieuwe polis voor de zorgverzekering lanceren. Het gaat om de introductie van een nieuwe polisvorm die naast de bestaande opties zal komen, maar een lagere premie zal kennen.
Nieuwe zorgverzekering met lage premie en beperkte vrije keuze zorgverleners

Nieuwe zorgverzekering met lage premie en beperkte vrije keuze zorgverleners

De nieuwe polis voor de zorgverzekering zou naast de bestaande restitutiepolis en naturapolis ingevoerd worden. De vrije zorgkeuze wordt in de nieuwe vorm verder beperkt, maar daar staat wel een verlaging van de premie van de zorgverzekering tegenover.

Goedkopere zorgverzekering

De goedkopere zorgverzekering kent andere mogelijkheden met betrekking tot de vrije zorgkeuze. Deze wordt namelijk beperkt tot de gecontracteerde zorgverleners. Op dit moment biedt de restitutiepolis alle gelegenheid tot vrije keuze om naar een bepaalde zorgverlener te gaan. Bij een naturapolis is de vrije keuze voor zorgverleners ook beperkt tot de gecontracteerde zorg, maar vergoedt de verzekeraar wel het grootste deel van de kosten indien voor een andere zorgverlener wordt gekozen.

Bij de nieuwe polis voor de zorgverzekering kan de verzekerde niet meer rekenen op een vergoeding indien er een andere zorgverlener wordt ingeschakeld, waar de verzekeraar geen overeenkomst mee heeft. Het komt er dan ook op neer dat het de zorgverzekeraars zijn die bepalen waar de verzekerde voor zorg terecht kan. Doordat de verzekeraars geen deel van de kosten meer hoeven te vergoeden bij de nieuwe zorgpolis als voor een andere zorgverlener wordt gekozen, kan de premie voor de zorgverzekering lager worden vastgesteld.

Betaalbare zorg

Edith Schippers heeft in de functie van minister van Volksgezondheid laten weten dat de nieuwe polis voor de zorgverzekering goed is afgestemd op de plannen die er liggen om de zorg op een betaalbaar niveau te houden. Edith Schippers heeft al eerder afspraken gemaakt met artsen, patiëntgroepen en ziekenhuizen om minder geld uit te geven. Het doel is om door doelmatiger te werk te gaan en vooral nuttige zorg te vergoeden minstens een miljard euro te besparen. Door deze plannen is het mogelijk geweest het eigen risico niet verder te verhogen of de dekking in de basisverzekering uit te hollen.

Vrije keuze huisarts

In de eerste plannen van minister van Volksgezondheid was het de bedoeling om bij de nieuwe polis voor de zorgverzekering geen enkele vrije keuze voor een zorgverlener te hanteren. Hiertegen zijn de huisartsen in opstand gekomen.

Inmiddels is er over de aanscherping van de zorgverzekeringswet onderhandeld door de politieke partijen met minister Schippers. Daaruit is naar voren gekomen dat het wenselijk is dat verzekerden ook na de aanscherping van de wet nog wel de gelegenheid krijgen om zelf een huisarts te selecteren. De vrije keuze voor de huisarts zal dan ook bij de invoering van de nieuwe polis blijven bestaan.

Niet alleen met betrekking tot de huisartsen blijft de vrije keuze gehandhaafd, maar ook met betrekking tot de keuze voor een apotheek in de eigen omgeving of voor het inschakelen van een fysiotherapeut.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er deze week of na het komend weekend een akkoord zal komen over de wijzigingen in de zorgverzekeringswet en de invoering van de nieuwe polis.

Gepubliceerd op 3 juni 2014 om 9:46 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:27 uur.