Hoe kun je onderverzekering bij de inboedelverzekering voorkomen?

De inboedelverzekering is zo’n verzekering waarvoor veel Nederlanders teveel betalen, of niet goed verzekerd zijn. Het verzekerd bedrag vaststellen is namelijk lastig. De verzekeraars hebben de inboedelwaardemeter ontwikkeld om de verzekering zo goed mogelijk op jouw situatie af te stemmen. Hoe werkt het?
De haken en ogen van een inboedelwaardemeter

De haken en ogen van een inboedelwaardemeter

Stel, je sluit een inboedelverzekering en je verzoekt om een verzekerd bedrag van €25.000. Door brand ontstaat een schade van €5.000. De verzekeraar schakelt een expert in om de schade te beoordelen en om de waarde van de inboedel in te schatten. De expert is van mening dat je te laag verzekerd bent. De inboedel is volgens hem €50.000 waard. Je bent dus onderverzekerd! Het gevolg? Je krijgt het schadebedrag niet volledig uitgekeerd.

Onderverzekering voorkomen?
Het is moeilijk of zelfs onmogelijk om een juist verzekerd bedrag te bepalen voor je inboedel. Een te laag verzekerd bedrag zorgt voor onderverzekering. Bij een te hoog verzekerd bedrag betaal je teveel premie. De verzekeraars hebben hier een oplossing voor, namelijk de inboedelwaardemeter.

Hoe werkt de inboedelwaardemeter?
De inboedelwaardemeter is een vragenformulier waarin onder andere wordt gevraagd naar het inkomen, de gezinssamenstelling, het type woning en de grootte van de woning. Je zou zeggen dit zegt toch niets over de waarde van jouw inboedel. Toch kunnen verzekeraars iets met dit soort informatie. Uit onderzoek is vastgesteld wat gezinnen met bepaalde kenmerken gemiddeld aan inboedel in huis hebben.

Als er voor de inboedelverzekering uit wordt gegaan van de uitkomst van de inboedelwaardemeter, garandeert de verzekeraar dat er geen beroep wordt gedaan op onderverzekering.

Kracht van de inboedelwaardemeter?
Wij hebben het Verbond van Verzekeraars gevraagd over de problematiek om het verzekerd bedrag op het juiste niveau in te schatten. Zij geven aan “Voor een precieze inschatting van de waarde van de inboedel, zou je je hele huis moeten doorlichten.” Kortom, de inboedelwaardemeter biedt een stukje gemak. Als consument moet je zelf ook opletten. Bijzondere en waardevolle bezittingen moeten vaak apart verzekerd worden.

Rekenvoorbeeld

Een gezin sluit een inboedelverzekering af met een verzekerd bedrag van €40.000. Er ontstaat door brand een schade van €2.000. Bij een expertise blijkt dat het gezin voor een te laag bedrag verzekerd is. Het juiste verzekerde bedrag had €45.000 moeten zijn. Hierdoor wordt niet het volledige bedrag uitgekeerd.

Hetzelfde gezin heeft nu een inboedelverzekering afgesloten en een inboedelwaardemeter ingevuld. De inboedelwaardemeter komt uit op €35.000. Er ontstaat door brand weer een schade van €2.000. De verzekeraar stuurt een expert om de schade te beoordelen. De expert gaat niet kijken of het verzekerd bedrag voldoende is. Deze is namelijk vastgesteld aan de hand van de waardemeter. In dit geval zijn ze dus niet onderverzekerd.

Nadelen van de inboedelwaardemeter
Het is inderdaad een goed instrument om onderverzekering te voorkomen, maar er zijn ook nadelen. Een groot nadeel is dat verzekeraars voor zichzelf aan de veilige kant gaan zitten. Hierdoor komen er vaak hogere verzekerde bedragen uit. Het systeem is gebaseerd op statistieken. Gezinnen die geen duur inboedel hebben betalen naar verhouding vaak teveel. Om de vijf jaar moet de waarde opnieuw vastgesteld worden. Dit kun je niet achterwege laten, anders vervalt de garantie tegen onderverzekering.

Lees ook:

Gepubliceerd op 21 januari 2016 om 12:56 uur in de categorie inboedelverzekering. Geactualiseerd op 29 juni 2016 om 10:27 uur.